Basque ne demek?

 """Basque"" kelimesinin İngilizce'deki iki ana kullanımı vardır. 


1) 'Basque' bir halkın veya bu halkın konuştuğu dilin adıdır ve 'Bask' olarak çevrilebilir. Örneğin, ""He speaks Basque"" cümlesi ""O, Baskça konuşur"" olarak çevrilebilir.


2) 'Basque', bir tür kadın kıyafeti anlamına da gelir ve Türkçe' de aynı anlamı taşıyan bir kelime bulunmamaktadır. Beli sıkıca saran ve genellikle göğüs altından başlayıp kalça üzerinde sona eren bir tür korse anlamına gelir. Örneğin, ""She wore a red basque"" cümlesi ""O, kırmızı bir 'basque' giydi"" şeklinde çevrilebilir."

"""Basque"" kelimesi, genellikle İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan halkı, onların kültürünü ya da dilini tanımlamak için kullanılır. Aşağıda bu kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler bulunmaktadır:

1. People - İnsanlar: ""The Basques are known for their rich traditions and strong cultural identity."" (Basklar, zengin gelenekleri ve güçlü kültürel kimlikleriyle bilinirler.)
2. Language - Dil: ""She is learning Basque to connect with her family's heritage."" (Ailesinin kökeniyle bağlantı kurabilmek için Baskça öğreniyor.)
3. Region - Bölge: ""He traveled to the Basque Country to sample its famous cuisine."" (Ünlü mutfağını denemek için Bask Bölgesi'ne seyahat etti.)
4. Culture - Kültür: ""The Basque culture has a rich history of music and dance."" (Bask kültüründe müzik ve dansın zengin bir tarihi vardır.)
5. Cuisine - Mutfak: ""Basque cuisine is known for its bold flavors and fresh seafood."" (Bask mutfak, cesur lezzetleri ve taze deniz ürünleriyle bilinir.)"

Yorumlar