basset hound ne demek?

 """Basset Hound"", Türkçeye ""Basset Hound"" veya ""Basset Tazısı"" şeklinde çevrilebilir. Bu, genellikle düşük, uzun vücutları ve sarkık kulakları ile tanınan bir köpek cinsini belirtir.


Basset Hound, genellikle doğa yürüyüşlerinde ya da iz sürme ve avcılıkta kullanılır. Çok sadık ve dost canlısı olabilen bu köpek cinsi, genellikle aile evcil hayvanı olarak kabul edilir. Özellikle çizgi film karakteri Droopy de bir Basset Hound'dur. 


Türkçede bu kelime genellikle köpek cinsini tanımlayan bir isim olarak kullanılır. Örneğin: ""Onun bir Basset Hound köpeği var.""


Unutmamak gerekir ki, Basset Hound cinsinin özgün ismi ""Basset Hound"" olup, çoğu ülkede bu şekilde anılır. Bu sebeple Türkiye'deki petshop ya da yetiştirici sitelerinde bu isimle direkt olarak bulunabilir."

"""Basset hound"" kelimesi, genellikle kısa bacakları ve uzun kulakları olan özgün bir köpek türünün adıdır ve genellikle doğrudan terim olarak ya da çeşitlendirilmiş şekilde çevrilebilir. Ancak, bu terimi tam karşılığı olabilecek Türkçesi bulunmamaktadır. 

1. Basset Hound - Basset Hound:
""John has a basset hound named Max."" (John'un Max adında bir basset hound'u var.)

2. Basset Hound Dog - Basset Hound Köpeği:
""I want to adopt a basset hound dog because they are usually gentle and friendly."" (Bir basset hound köpeğini sahiplenmek istiyorum çünkü genellikle nazik ve dostça olurlar.)

3. Basset Breed - Basset Türü:
""The basset breed is known for its extraordinary sense of smell."" (Basset türü, olağanüstü koku alma duyusuyla bilinir.)

4. Basset Hound Breed - Basset Hound Türü:
""We are going to a dog show to see the basset hound breed."" (Basset hound türünü görmek için bir köpek şovuna gidiyoruz.)

5. Basset Hound Puppy - Basset Hound Yavrusu:
""I recently bought a basset hound puppy, and he is so adorable."" (Yakın zamanda bir basset hound yavrusu satın aldım, o çok sevimli.)"

Yorumlar