bastard ne demek?

 """bastard"" kelimesi Türkçeye ""piç"" veya ""melez"" olarak çevrilebilir. Ancak kullanımı ve anlamı kontekstine bağlıdır. 


1) Melez: ""Bastard"" kelimesi, bir hayvanın ya da bir bitkinin iki farklı türün çaprazlanmasından meydana gelen türeyişi ifade eder.


2) Piç: ""Bastard"" kelimesi, genellikle İngilizce'de daha küçümseyici bir ifade olan ve evlilik dışı ilişkiden doğmuş kişilere işaret eder. Ancak, bu kullanım oldukça eski ve bu günlerde nadiren kullanılır.


NOT: ""Bastard"" kelimesi birçok kültürde hakaret olarak kabul edilir ve argo bir dilde kullanılır. Herkesle bu kelimeyi kullanmadan önce çok dikkatli olmalısınız. Yani bu kelime genellikle argo bir dilde kullanılır ve genellikle küçümseyici bir durumu ifade eder."

"""bastard"" kelimesi İngilizce'de genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır. Farklı bağlamlar ve tonlamalarla örnek cümleler:

1. Illegitimate child: Melissa discovered she was a bastard when she found her birth certificate with only her mother's name on it.
2. Love child: After his mother passed away, he discovered he was actually a rich man's bastard, and that the man had left his entire fortune to him.
3. Unpleasant person: John really was a bastard at work today, he criticized everyone harshly. 
4. Difficult situation: This math problem is a real bastard, I can't figure it out.
5. Mixed breed: The dog we adopted turned out to be a lovable little bastard, part Labrador and part German shepherd."

Yorumlar