bastardize ne demek?

 """Bastardize"" kelimesi Türkçeye ""sahteleştirmek"", ""bozmak"" ya da ""tahrif etmek"" olarak çevrilebilir. İngilizcedeki kullanımına gelirsek:


1) Bir şeyin aslını, yapısını bozmak, değiştirmek anlamında kullanılır. Örneğin, ""He bastardized the original story"" ifadesi ""O, orijinal hikayeyi bozdu/değiştirdi"" anlamına gelir.


2) Kelimenin diğer kullanımı, bir şeyi sahte veya taklit olarak üretmek, değerini düşürmek anlamında kullanılır. Örnek: ""They have bastardized the process"" Türkçede ""Süreci tahrif ettiler / Süreci sahteleştirdiler"" anlama gelir.


3) Ayrıca, özellikle dil biliminde, bir dilin veya lehçenin gereksiz yere ve genellikle kötü bir şekilde değiştirilmesi durumunda kullanılır. Örneğin; ""Internet slang is bastardizing the English language"" cümlesi Türkçeye, ""İnternet argosu, İngilizce'yi bozuyor"" olarak çevrilebilir.


Ancak unutmayın ki, bastardize kelimesi genellikle olumsuz bir durumu ifade eder."

"""Bastardize"" kelimesi İngilizce'de genellikle bir şeyin saf formunu, orijinal biçimini bozmak veya düşük kaliteli bir versiyonunu oluşturmak anlamına gelir. Örneğin, bir şiirin çevirisi orijinal anlamını kaybedebilir ve bu yüzden ""bastardize"" tabiri kullanılabilir.

1. Debase: The marketing team had to be careful not to debase the brand with tacky advertisements. (Pazarlama ekibinin, ucuz reklamlarla markayı basitleştirmemesi gerekiyordu.)

2. Corrupt: In modern versions of the play, the essential message of the story is often corrupted. (Oyunun modern versiyonlarında, hikayenin esas mesajı genellikle bozulur.)

3. Pervert: The movement's principles were perverted by some radical members. (Hareketin ilkeleri bazı radikal üyeler tarafından çarpıtıldı.)

4. Adulterate: The producer was accused of bastardizing the wine by adding water to it. (Üretici, şaraba su ekleyerek onu sulandırmakla suçlandı.)

5. Degrade: Another concern is how these digital platforms might degrade the quality of the news. (Başka bir endişe, bu dijital platformların haberlerin kalitesini nasıl düşüreceği.)"

Yorumlar