bastardized ne demek?

 """Bastardized"" kelimesi Türkçeye ""suiistimal edilmiş, bozulmuş, yozlaştırılmış"" olarak çevrilebilir. 


1) Aslen bir obje ya da fikrin orijinal hali, amaç veya özelliğinden ayrı olarak değiştirilmesini de tanımlar.

Örneğin, dil biliminde, bir dile ait sözcüklerin başka bir dilde yanlış veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda bu terim kullanılabilir. ""Bu dolandırıcılık listeleri, işletme terminolojisinin yozlaştırılmış bir versiyonunu kullanıyor.""


2) Ayrıca, saygınlığı azaltılmış, düşürülmüş veya hafife alınmış özgün bir durum, kişi veya nesneyi ifade eder.

Örneğin bir kişi veya grup tarafından hakaret amacıyla sıkça kullanılır. ""Adamın karakteri medyada yozlaştırılmış.""


3) Yine, korunması gereken bir özelliği bozulmuş veya değiştirilmiş herhangi bir şey için de kullanılabilir. 

Örneğin: ""Popüler kültür, geleneksel musikiyi yozlaştırmıştır."" Bu örnekte, geleneksel musikiyi korunması gereken bir özelliği olarak görür ve popüler kültürün bu önemli özelliği bozduğunu belirtir.


Ancak, genel anlamı belirli bir durum veya durumun orijinal halinden, amacından veya seviyesinden sapmasıdır."

"""Bastardized"" kelimesi genellikle dil, kültür veya bir sanat formunun orijinal formunun bozulduğunu, dejenere olduğunu ya da aşırı basitleştirildiğini belirtmek için kullanılır. Belirli bir anlamı olan bir öğenin, çoğunlukla daha popüler veya şirketi açısından daha karlı olan bir şeyi sığdırmak için orijinal anlamından veya şeklinden saptırıldığını ifade eder. 

1. Corrupted: ""The movie was accused of being a bastardized version of the classic novel."" (Film, klasik romanın yozlaşmış bir versiyonu olmakla suçlandı.)

2. Distorted: ""Some traditional chefs think that fusion cuisine is just a bastardized form of the original recipes."" (Bazı geleneksel aşçılar, fusion mutfaklarının sadece orijinal tariflerin bozulmuş bir formu olduğunu düşünür.)

3. Degraded: ""Rock purists think that pop-rock is a bastardized style of the original rock and roll."" (Rock puristleri, pop-rock müziğin orijinal rock and roll'un yozlaşmış bir stili olduğunu düşünür.)

4. Modified: ""The architects believe that the new design is a bastardized version of the original concept."" (Mimarlar, yeni tasarımın orijinal konseptin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğuna inanıyor.)

5. Perverted: ""People worry that text message abbreviations might lead to a bastardized version of the English language."" (İnsanlar, metin mesajı kısaltmalarının İngilizce'nin perverted bir versiyonuna yol açabileceği konusunda endişe duyarlar.)"

Yorumlar