Bastille ne demek?

 """Bastille"" İngilizce bir kelime olup Türkçe'ye ""Bastilya"" olarak çevrilebilir. Bu kelime genellikle Fransız Devrimi'nin simgelerinden biri olan Bastille Hapishanesi ile anılır. Ancak anlamına detaylıca bakacak olursak:


1) Genel anlamıyla ""Bastille"" bir tür kale veya hisar anlamına gelir.

2) Tarihî bağlamda ""Bastille"", 14. yüzyılda Paris'te inşa edilen ve daha sonra bir devlet hapishanesine dönüştürülen bir kaleyi ifade eder. Bu kalenin 1789 yılında halk tarafından yıkılması Fransız Devrimi'nin başlangıcı sayılır.

3) ""Bastille"", aynı zamanda bir Londra merkezli britanya müzik grubunun adıdır."

"""Bastille"" kelimesi, aslında bir Fransız terimidir ve İngilizce'de ""Bastille"" olarak kullanılır. Ancak bazı durumlarda ifadeyi anlamlandırmak için belli bağlamlar söz konusu olabilir. Bastille esas olarak bir hapishane/kalesi ifade eder ve Fransız Devrimi'nin başlangıcı olarak anılmaktadır. Bu nedenle, genellikle metaforik bir anlamda ya da tarihle ilgili bir bağlamda kullanılır.

1. Bastille as a fortress: ""The Bastille was originally a fortress in Paris.""
2. Bastille as a prison: ""The Bastille was known as a state prison in France.""
3. Bastille symbolizing oppression: ""In many contexts, the Bastille represents tyranny and oppression.""
4. Bastille Day (Fransızca: La Fête Nationale): ""Every year on July 14, France celebrates Bastille Day, their National Day.""
5. Storming of the Bastille (Bastille'ye saldırı): ""The Storming of the Bastille was a turning point in the French Revolution."""

Yorumlar