bat something back ne demek?

 """Bat something back"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye direkt bir karşılığı yoktur. Ancak genel olarak anlamı bir bilgiyi, soruyu veya durumu hızlı bir şekilde geri göndermek, hızlı bir yanıt vermek anlamına gelir. Genellikle sohbetlerde, münazaralarda veya tartışmalarda kullanılır. Bu deyimin kökeni beysbol oyununa dayanır, bir beysbol oyuncusunun gelen topa vurup geri göndermesi gibi bir durumu temsil eder.


Örneğin, bir tartışma durumunda kullanımı aşağıdaki gibi olabilir:

""As soon as I made my point, she would bat it back with a counterargument."" (Bir noktayı belirtir belirtmez, hemen bir karşı argüman ile geri savunma yapardı.)


Yani genelde bir fikri, bir argümanı veya bir durumu hızlıca reddetmek, karşı çıkmak veya bir başkasına iade etmek için kullanılır."

"""Bat something back"" deyimi, genellikle bir soruyu, eleştiriyi veya tartışmayı hızlı bir şekilde ve bazen sert bir dille geri göndermeyi ifade eder. Konuşmada beysbol benzetmesi olarak kullanılır, sanki bir topu başkasına doğru geri vurmuş gibi.

1) When his friend tried to blame him for the mistake, he batted the criticism back, insisting that it was a team failure, not an individual one.
(Arkadaşı onu hatalarla suçlamaya çalıştığında, o eleştiriyi geri vurdu ve bunun bireysel bir hata değil, takım hatası olduğuna ısrar etti.)

2) She can always be counted on to bat a challenging question back with a well-thought-out answer.
(Her zaman bir sorunu iyi düşünülmüş bir yanıtla geri vurabileceğine güvenilir.)

3) During the debate, he was able to bat back his opponent's arguments with clear, persuasive logic.
(Münazara sırasında, muhalifinin argümanlarını açık, ikna edici mantıkla geri vurabildi.)

4) Whenever we suggest new ideas in the meeting, the boss always bats them back.
(Toplantıda yeni fikirler önerdiğimizde, patron her zaman onları geri vurur.)

5) She always tries to bat my advice back, even though she knows I'm right.
(Benim tavsiyemi her zaman geri vurmaya çalışır, bilmediği halde doğru olduğumu biliyor.)"

Yorumlar