batch costing ne demek?

 """Batch costing"" Türkçeye ""parti maliyetlemesi"" olarak çevrilebilir.


Parti maliyetlemesi, benzer ürün veya hizmetlerin bir grubu veya ""partisi"" için toplam maliyetleri hesaplama yöntemine verilen isimdir. Bu, genellikle seri üretim, imalat veya işleme uygundur. Parti maliyetlemesi, üretim sürecinden önce belirli bir miktar ürünün maliyetini belirlemek için kullanılır. 


Örneğin, bir giyim markası belirli bir elbise modelinin 1000 adetini üretmeye karar vermiş olsun. Her bir elbisenin ayrı ayrı maliyetini hesaplamak yerine, marka bu 1000 adet elbiseyi bir 'parti' olarak görüp bu partinin toplam maliyetini hesaplar. Bu şekilde, parti başına maliyet belirlenir ve bu maliyet, partide bulunan ürün sayısına bölünerek, her bir ürünün maliyeti belirlenebilir. 


Parti maliyetlemesi genellikle aynı tipte ve kalitedeki ürünlerin toplu üretiminde kullanılır. Bu yöntem, özellikle büyük ölçekli üretimlerde, işletmelere daha iyi bir maliyet kontrolü sağlar ve maliyet verimliliğini arttırır."

"""Batch costing"" bir maliyet hesaplama metodolojisi olup ""toplu maliyetlendirme"" anlamına gelir. Aşağıdaki cümlelerde, bu terimin İngilizcedeki kullanımını görebilirsiniz:

1. Batch costing: ""The furniture manufacturer adopted batch costing to accurately calculate the cost of producing chairs and tables."" 
(Toplu maliyetlendirme: Mobilya üreticisi, sandalye ve masa üretiminin maliyetini doğru bir şekilde hesaplamak için toplu maliyetlendirme yöntemini benimsedi.)

2. Cost per batch: ""By using cost per batch, they could identify the most and least cost-effective products in their line."" 
(Toplu başına maliyet: Toplu başına maliyet kullanılarak, ürün gamlarındaki en maliyetli ve en maliyet etkin ürünler belirlenebilir.)

3. Allocation of batch costs: ""The company's financial department was responsible for the allocation of batch costs among different production departments.""
(Toplu maliyetlerin dağıtımı: Şirketin finans bölümü, toplu maliyetlerin farklı üretim bölümleri arasında dağıtılmasından sorumluydu.)

4. Calculation of batch costs: ""The calculation of batch costs was fundamental to ensure the company's profitability.""
(Toplu maliyetlerin hesaplanması: Toplu maliyetlerin hesaplanması, şirketin karlılığını sağlamak için temeldi.)

5. Batch costing system: ""She introduced a new batch costing system to the factory to increase overall efficiency.""
(Toplu maliyetlendirme sistemi: Fabrikaya genel verimliliği artırmak için yeni bir toplu maliyetlendirme sistemi getirdi.)"

Yorumlar