batch ne demek?

 """Batch"" İngilizce'den Türkçe'ye çevrilirken genellikle ""parti"", ""grup"", ""yığın"", ""seri"" veya ""miktar"" anlamına gelir.


1. Batch – Parti: Genellikle üretim ve imalat sektöründe kullanılan bu anlam, bir seferde yapılan üretim miktarını ifade eder. Örneğin, bir bira fabrikasında bir seferde üretilen bira miktarı bir ""batch"" (parti) olarak adlandırılır. 


2. Batch - Grup: Belirli bir kategoriye, özelliğe veya ölçüte göre belirlenen bir dizi nesne, kişi veya şeyi ifade eder. Örneğin, bir grup öğrenciye ""a batch of students"" (bir grup öğrenci) denilebilir.


3. Batch - Yığın: Büyük miktarda veya çok sayıda olan, genellikle birarada olan şeyler anlamına gelir. Örneğin, ""a batch of letters"" bir yığın mektup anlamına gelir.


4. Batch - Seri: Benzer veya ilişkili öğelerin seri halinde bir araya gelmesini ifade eder. Genellikle seri üretimden, emirlerden, işlemlerden veya görevlerden bahsederken kullanılır.


5. Batch - Miktar: Olması gereken miktarı ifade eder, genellikle belirli bir bileşenin miktarını belirtmek için kullanılır. Örneğin, bir tarifte belirli bir miktar malzemenin bahsedildiği durumlarda kullanılabilir."

"""BATCH"" kelimesi genellikle ""grup"", ""yığın"" veya ""parti"" anlamlarında kullanılır . İsteğiniz üzerine beş farklı kelime ve örnek cümle derledim: 

1. Set: I bought the whole set of Harry Potter books. (Tam set Harry Potter kitaplarını satın aldım.)
2. Group: Our school takes a batch of students on a field trip every year. (Okulumuz her yıl bir grup öğrenciyi geziye götürür.)
3. Bunch: There were a batch of keys on the table but none of them opened the door. (Tabloda bir demet anahtar vardı ama hiçbiri kapıyı açmadı.)
4. Lot: This batch of clothing is the last lot we have in the store. (Bu parti giysiler mağazada elimizde kalan son lot.)
5. Cluster: He gave me a batch of grapes. (Bana bir salkım üzüm verdi.)"

Yorumlar