batch processing ne demek?

 """Batch processing"" Türkçeye ""toplu işlem"" olarak çevrilebilir.


""Batch processing"" veya ""toplu işlem"", bir dizi işin otomatik olarak, genellikle bir program tarafından, ardışık olarak işlendiği karmaşık işlem sistemini tanımlar. Bu süreç, birkaç işlemi aynı anda otomatik şekilde yürütme yeteneği sağlar. Bu, bir bilgisayar sisteminde işlemlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlar.


Bu terimin kullanımlarından bazıları şunlardır:


1- Bilgisayar Bilimleri: Bilgisayar bilimlerinde toplu işlem, bir dizi bilgisayar işleminin birkaç kişi tarafından kullanılan veya aynı göreve tabi tutulan bilgisayar programlarında otomatik olarak yerine getirilmesi anlamına gelir. 


2- Veri İşleme: Büyük ölçekli veri işlemede, büyük veri kümelerinin işlenmesi toplu işlem olarak adlandırılır. Bu, verinin tek bir işlem yerine bir grup olarak işlendiği anlamına gelir.


3- Üretim: Üretimde ""toplu işlem"", bir dizi ürünün aynı işlemi veya işlemleri aynı anda geçirdiği, yani işlemlerin tek tek yerine toplu olarak yapıldığı bir üretim türünü ifade edebilir.


4- Veri Analizi: Büyük miktarda veri çözümlemesinde, veri noktalarının hepsine aynı anda işlem uygulanması da toplu işlem veya batch processing olarak adlandırılır.


Bu terim, genellikle verimliliği ve hızı arttırmak ve işlem sürecini otomatikleştirmek için kullanılır."

"1. Batch processing: Grup işleme
Example: ""Batch processing is utilized in computer operations to process multiple tasks at once.""
(Grup işleme, bilgisayar işlemlerinde birden fazla görevi aynı anda işlemek için kullanılır.)

2. Batch processing: Toplu işlem
Example: ""In the field of data analytics, batch processing is a common method of data handling."" 
(Veri analitiği alanında, toplu işlem veri işleme için yaygın bir yöntemdir.)

3. Batch processing: Yığın işleme
Example: ""Batch processing means dealing with a whole group of tasks at the same time, rather than individually.""
(Yığın işleme, işlemleri tek tek yerine aynı anda bir bütün olarak ele alma anlamına gelir.)

4. Batch processing: Seri işleme
Example: ""The company used batch processing to handle the large volume of transactions."" 
(Şirket, büyük hacimdeki işlemleri işlemek için seri işlemeyi kullandı.)

5. Batch processing: Küme işleme
Example: ""Batch processing can increase efficiency in systems that are designed to handle large volumes of similar tasks."" 
(Küme işleme, büyük miktarda benzer görevi işlemek üzere tasarlanmış sistemlerin verimliliğini artırabilir.)"

Yorumlar