batch production ne demek?

 """Batch production"" Türkçede ""parti üretimi"" olarak çevrilebilir.


Parti üretimi, benzer ya da farklı ürünlerin aynı anda, genellikle aynı üretim sürecinde ve ardışık olarak üretilmesi anlamına gelir. Bu tür bir üretim usulü, büyük miktarlarda üretim gerektiren ve nispeten daha az çeşitliliğe ihtiyaç duyan endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. Özellikle kendisini gıda, içecek, kimya endüstrisi ve pek çok endüstriyel üretim türünde görebiliriz.


Bir örnekle, parti üretimini daha detaylı açıklamak gerekirse; bir meyve suyu fabrikası düşünün. Belirli bir miktar portakal suyu üretmek üzerine makinalar ayarlanır, üretim gerçekleştirilir ve sonra aynı makineler başka bir meyve suyunu, diyelim ki elma suyunu, üretmek için ayarlanır. Bu, parti üretiminin karakteristik bir örneğidir."

"Batch production, Türkçeye ""parti (veya grup) üretim"" olarak çevrilebilir. Burada sizinle bu kavramı İngilizce olarak kullanılan beş farklı cümlenin çevirileri üzerinden paylaşacağım.

1. Batch production often involves manufacturing a set of items in stages.
Parti üretim genellikle bir dizi öğeyi aşamalar halinde üretmeyi içerir.

2. This type of batch production is more cost-effective for small-scale manufacturers.
Bu tür parti üretim, küçük ölçekli üreticiler için daha maliyet etkilidir.

3. We need to control the quality at each stage of batch production to ensure a high-quality final product.
Yüksek kaliteli bir nihai ürün garantilemek için, parti üretimin her aşamasında kaliteyi kontrol etmemiz gerekiyor.

4. Batch production allows for customization in manufacturing.
Parti üretim, üretimde özelleştirme imkanı sağlar.

5. Unlike mass production, batch production does not produce waste on a large scale.
Seri üretimin aksine, parti üretim büyük ölçekte atık üretmez."

Yorumlar