bated ne demek?

 """bated"" kelimesi Türkçede ""kesik kesik"", ""soluması tutulmuş"", ""heyecanlı bir şekilde"" anlamlarına gelir. Türkçeye tam bir karşılığı yoktur ve genellikle ""with bated breath"" şeklinde ifade içerisinde kullanılır. Türkçede bu ifade ""nefesini tutarak"", ""heyecan içinde"", ""büyük bir merakla"" anlamlarına gelir.


Örnek bir cümlede kullanımı:


""I waited with bated breath."" - ""Nefesimi tutarak bekledim."" 


Bu cümlede kişi, büyük bir heyecanla veya merakla, belki de bir sonuçu öğrenmek için beklediğini ifade etmektedir. Kelimenin bu kullanımı çoğunlukla edebi ya da resmi ifade gerektiren durumlarda görülür."

"""Bated"" kelimesi en çok ""bekleme"" veya ""nefesini tutma"" anlamında kullanılır. Genellikle çeşitli duygusal durumlarla ilişkilendirilir, özel bir heyecan, korku veya beklenti hali ile. Bu kelime genellikle ""bated breath"" şeklinde bir ifade halinde kullanılır.

1. With bated breath: Nefesini tutarak
Örnek: ""He was watching the game with bated breath.""
(Onu oyunu nefesini tutarak izliyordu.)

2. Expectantly, in suspense, in a state of suspense, impatiently, anxiously: Beklenilen şekilde, merakla, gergin bir durumda, sabırsızca, endişeli bir şekilde
Örnek: ""We all waited with bated breath for the results.""
(Hepimiz sonuçları merakla bekledik.)

3. Holding one's breath: Nefesini tutmayı
Örnek: ""She listened to the bad news with bated breath.""
(O, kötü haberi nefesini tutarak dinledi.)

4. In fear, in anticipation: Korkarak, beklenti içinde
Örnek: ""She waited for her exam results with bated breath.""
(O, sınav sonuçlarını korkarak bekledi.)

5. With great anticipation, with great expectation: Büyük bir beklenti ile
Örnek: ""We waited with bated breath for him to make his decision.""
(Onun kararını büyük bir beklenti ile bekledik.)"

Yorumlar