bath ne demek?

 """Bath"" kelimesi Türkçeye ""banyo"" olarak çevrilir. 


1. ""Bath"" kelimesinin birinci ve en yaygın kullanımı, genellikle kapalı bir yerde vücudun yıkanması anlamında kullanılır. Örnek: ""I am going to take a bath."" Türkçeye: ""Banyo yapmaya gidiyorum."" olarak çevrilir.


2. İkinci kullanımı, bir bina veya oda olarak ""banyo"". Örnek: ""The house has two baths."" Türkçeye: ""Evde iki banyo var."" olarak çevrilebilir.


3. Üçüncü kullanımı, İngilizce'de özellikle belirli bir şehri tanımlar - Bath. Bu bir İngiltere şehridir. Bu durumda Türkçeye çeviri yapılmaz ve aynı şekilde ""Bath"" olarak kalır. Örnek: ""I am going to Bath."" Türkçeye: ""Bath'a gidiyorum."" olarak çevrilebilir. 


4. ""Bath"" kelimesi ayrıca bir ölçü birimi olarak da kullanılabilir. Eski zamanlarda kullanılan bu ölçü birimi genellikle sıvıları ölçmek için kullanılırdı. Ancak bu kullanım yakın zamanda çok yaygın değil."

"""Bath"" İngilizce'de bir kelime olup, genellikle ""banyo yapmak"" ve ""banyo odası"" anlamları taşır. Bu kelimeyi farklı bağlamlarda kullanabiliriz. İşte ""bath"" kelimesiyle yapılmış 5 örnek cümle:

1. He is taking a bath in the bathroom. (O, banyoda banyo yapıyor.)
2. Please clean the bath. (Lütfen banyoyu temizle.)
3. She filled up the bath with warm water. (O, banyoyu ılık suyla doldurdu.)
4. I have a bath every day. (Her gün banyo yaparım.)
5. The bath is overflowing with water. (Banyo suyla taşıyor.) 

Lütfen ""bath"" kelimesini daha fazla cümle içinde görmek istediğiniz bir bağlamı bildirin, sizin için daha fazla örnek sağlayabilirim."

Yorumlar