bathed ne demek?

 """Bathed"" İngilizce'deki bir kelime olup Türkçeye ""yıkanmış"" ya da ""banyo yapılmış"" olarak çevrilebilir. Ayrıca farklı bağlamlara göre ""aydınlatılmış"" ya da ""ışıl ışıl"" şeklinde de tercüme edilebilir.


Kullanımına bakılırsa;


1) Yıkanmak veya banyo yapmak anlamında: İngilizcede ""bathed"" kelimesi bir eylemi ifade eder ve genellikle bir kimse yıkanınca ya da banyo yapınca kullanılır. Örneğin, ""After playing football, he bathed."" (""Futbol oynadıktan sonra, o yıkanmış."") şeklinde bir cümlede ""bathed"" kelimesi ""yıkanmış"" anlamına gelir.


2) Aydınlatmak anlamında: ""Bathed"" kelimesi bir nesnenin veya mekanın ışıkla doldurulmasını anlatmak için kullanılır. Örneğin, ""The room was bathed in light."" (""Oda ışıkla doldu."") şeklinde bir cümlede ""bathed"" kelimesi ""doldu"" anlamına gelir.


3) Işıldamak anlamında: İngilizcede ""bathed"" kelimesi bir nesnenin ışıldamasını anlatmak için kullanılır. Örneğin, ""The city was bathed in the morning sunlight."" (""Şehir sabah güneşiyle ışıldıyordu."") şeklinde bir cümlede ""bathed"" kelimesi ""ışıldıyordu"" anlamına gelir. Bu anlamı genellikle şiirsel veya edebi bir dili olan metinlerde bulabilirsiniz."

"Tabii ki, ""bathed"" kelimesi tipik olarak yıkanma anlamında kullanılır, ancak belirli bir ışıktan veya bir duygudan söz ederken de kullanılabilir. İşte ""bathed"" kelimesinin kullanıldığı birkaç örnek cümle:

1. Bathed in sweat: Ter içinde yıkanmış.
- Örnek cümle: ""After the long run, he was bathed in sweat.""

2. Bathed in light: Işığa batmış.
- Örnek cümle: ""The room was bathed in the soft glow of the candles.""

3. Bathed in tears: Gözyaşıyla yıkanmış.
- Örnek cümle: ""She was bathed in tears after hearing the sad news.""

4. Bathed in moonlight: Ay ışığında yıkanmış.
- Örnek cümle: ""The garden was bathed in moonlight, giving it an eerie yet beautiful appearance.""

5. Bathed (physically bathing): Yıkanmış/yıkanmış yada banyo yaptı.
- Örnek cümle: ""He bathed in the river because there was no shower in the camping area."""

Yorumlar