bathhouse ne demek?

 """Bathhouse"" kelimesi Türkçeye ""hamam"" olarak çevirilir. 


Hamamlar, esas olarak insanların temizlenmek, rahatlamak ve sosyalleşmek amacıyla gittikleri genellikle publik olan yerlerdir. Bu terim, daha genel anlamda birçok farklı türdeki yıkanma ve temizlenme tesislerini tanımlayabilir. Türk hamamları sıcak su buharı ile doldurulan ve genellikle bir merkezi platform üzerinde yıkanma yapılan yerlerdir. Anadolu'daki tarihi hamamlar, bizans ve osmanlı mimarı izlerini taşır ve turistler için popüler mekanlardır.


Örneğin: ""She goes to the bathhouse every weekend for relaxation."" Cümlesi Türkçeye ""O, rahatlamak için her hafta sonu hamama gider."" şeklinde çevrilebilir."

"""Bathhouse"" kelimesi genellikle halka açık banyo, hamam veya spa tarzı yerleri tanımlar. Fakat Türkçeye tam çevrilmiş belirgin bir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak farklı anlam ve bağlamlarda kullanılmasına göre çeşitli şekillerde çevirebilir ve aşağıda verilen örnek cümleleri oluşturabiliriz:

1. Public Bath: Belediye tarafından işletilen halk hamamları
- ""After a long day of sightseeing, the tourists decided to relax in the public bathhouse.""
- ""Sightseeing sonrası uzun bir günün ardından, turistler halk hamamında rahatlamaya karar verdiler.""

2. Spa: Lüks otellerde veya sağlık merkezlerinde bulunan modern hamamlar
- ""The hotel also has a luxurious bathhouse with a variety of treatments.""
- ""Otelde çeşitli tedaviler sunan lüks bir spa merkezi de bulunmaktadır.""

3. Sauna : Isı ve buharla temizlenme ve rahatlama sağlayan yerler
- ""In the winter, many people go to the bathhouse to warm up in the sauna.""
- ""Kışın birçok insan, saunada ısınmak için banyoya gider.""

4. Turkish Bath: Osmanlı geleneğine dayalı hamamlar
- ""The bathhouse in the old part of the city still operates as a Turkish bath.""
- ""Şehrin eski kısmında bulunan hamam, hala bir Türk hamamı olarak işlev görmektedir.""

5. Hot Springs: Doğal sıcak su kaynaklarına sahip hamamlar
- ""The bathhouse at the hot springs resort attracts many visitors each year.""
- ""Sıcak su kaynakları olan kaplıca merkezindeki hamam, her yıl birçok ziyaretçi çekmektedir."""

Yorumlar