batholith ne demek?

 """Batholith"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""batolit""tir.


Batolit, genellikle büyük boyutlu, derin yer kabuğunun içerisinde soğuyup katılaşarak oluşan magma bedenidir. Bu kelimenin genellikle jeoloji bilimi içerisinde kullanıldığını söyleyebiliriz. İsmi ""bathos"" (derinlik) ve ""lithos"" (taş) kelimelerinden türetilmiştir ve genellikle büyük, derin magma keplerini veya magmanın oluşturduğu büyük boyutlu granit bedenlerini tanımlar.


Bu kelimenin kullanımına bir örnek verecek olursak: ""Bu dağ, dev bir batolitten oluşmuştur ve zaman içerisinde aşınma ile mevcut hali alıp yüzeye çıkmıştır."" şeklinde bir cümle kurabiliriz. Bu anlamıyla genellikle jeolojik oluşumları, yer şekillerini, volkanizmayı veya yer kabuğundaki büyük yapıları anlatırken kullanılır."

"""Batholith"" kelimesi jeolojide kullanılan, büyük yer altı kaya yapısını anlatan bir terimdir. İngilizce'de bu kelimenin doğrudan bir eşanlamlısı yoktur ve genellikle ""batholith"" olarak kullanılır. Ancak ilgili ve yakın anlamlı bazı kelimeler ""massive subterranean rock structure"", ""large underground rock"", ""subsurface rock formation"", ""huge rock underground"", ve ""extensive rock mass"" olabilir.

Örnek cümleler aşağıdaki gibi olabilir:

1) Batholith is a massive subterranean rock structure that can sometimes surface due to erosion.
2) A batholith, as a large underground rock, is often composed of granite.
3) Batholiths are subsurface rock formations often discovered by geologists during their ground surveys.
4) The batholith, as a huge rock underground, can significantly influence the surface topography.
5) An extensive rock mass, a batholith, is usually formed from cooled magma deep in the earth's crust. 

Her ne kadar direkt çevirisi olmasa da, bu kelimeler ve ifadeler batholith kelimesinde içerili olan anlamı temsil eder."

Yorumlar