bathos ne demek?

 """Bathos"" kelimesi Türkçe'ye ""duygusal düşüş"" veya ""abartılı duygusallık"" olarak çevrilebilir.


İngilizce bir edebiyat terimi olan ""bathos"", bir metinde duyguların veya tonun geçişinin ani ve beklenmeyen bir şekilde ciddiyetten gülünçlüğe geçtiği durumu belirtir. Bu genellikle metinde bir dramatik etki yaratır. Alışılmadık bu değişim, genellikle bir komediyi artırmak veya okuyucunun dikkatini çekmek için yapılır. Haliyle, ""bathos"" bir eleştirel terimdir ve genellikle bir hikayenin veya metnin tonunun ani bir şekilde değiştiği zamanlarda kullanılır.


Örneğin, İngiliz şair Alexander Pope, yüksek ve düşük tarzları birleştirerek ""bathos"" konseptini tanımladı. Bu sık sık dilin yanlış kullanılmasının bir özelliği olarak görülür ve tiyatrosal veya duygusal bir sahnenin gücünü azaltabilir. 


Ancak, ""bathos"" terimi, bazen bilinçli bir şekilde, bir metinde mizah yaratmak için de kullanılabilir. Bu durumda, metnin tonu ve iklimi nadiren hafiftir ve bu tür bir ""bathos"" kullanımı genellikle komediye hizmet eder. Yani bir metnin belli bir yükseklikten düşüşü esprili ve eğlendirici olarak kabul edilir. 


Örneğin: ""Kral'ı öldüren adam, gözyaşlarını tutamadı ve ağladı. Sonra, cebinden bir mendil çekti ve burnunu sildi."""

"""Bathos"" kelimesi genellikle bir hikayede bir duygusal durumun birdenbire düşmesi veya son derece ciddi bir durumun gülünç hâle gelmesi anlamına gelir. İşte ""bathos"" kelimesi ile oluşturulmuş bazı örnek cümleler ve çevirileri:

1. The movie ended in bathos, making the audience laugh instead of cry.
(Film, bathos içinde sona erdi ve izleyiciler ağlamak yerine güldüler.)

2. I expected a touching letter, but it was filled with bathos.
(Dokunaklı bir mektup bekliyordum, ama tamamen bathos ile doluydu.)

3. The abrupt shift from tragedy to bathos caught everyone off guard.
(Tragediden bathos'a abrupt geçiş herkesi beklenmedik bir anda yakaladı.)

4. The speech was full of bathos; it was supposed to be serious but ended up as a comedy.
(Konuşma dolu bathos; ciddi olması gerekiyordu ama bir komediye dönüştü.)

5. His attempt to evoke pity in his poem only resulted in bathos.
(Şiirindeki acıma duygusunu uyandırma girişimi sadece bathos oluşturdu.)"

Yorumlar