bathwater ne demek?

 """Bathwater"" İngilizce bir terim olup, Türkçeye ""banyo suyu"" olarak çevrilebilir. Genelde banyo yapabilmek için küvet veya banyo kabında hazırlanan suyu ifade eder.


""Bathwater"" kelimesi, genellikle herhangi bir konuyu değerlendirirken gerekli ve gereksiz parçaları birbirinden ayırt etmek zorunda kalınabileceğini açıklamak için kullanılan bir deyim olan ""Don't throw the baby out with the bathwater"" ifadesinde görülür. Türkçede tam bir karşılığı olmayan bu deyim, ""Bebekle birlikte banyo suyunu da dökme"" şeklinde çevrilebilir ve ""iyi ile kötüyü ayırt etmesini bil"" şeklinde bir anlamı ifade eder. 


Örneğin, bir işyerinde yetersiz performans sergileyen birkaç çalışan yüzünden tüm ekibin görevden alınmasını eleştiren bir kişi, ""Let's not throw the baby out with the bathwater. Instead of firing the whole team, we should identify and address the underperformers."" (Bebekle birlikte banyo suyunu da dökmeyelim. Tüm ekibi işten çıkarmak yerine performansı düşük olanları belirleyip onlarla ilgilenmeliyiz) şeklinde bir ifade kullanabilir."

"""Bathwater"" kelimesinin aynı anlama gelen farklı bir çevirisi bulunmamaktadır, fakat aşağıda ""bathwater"" kelimesi ile oluşturulmuş bazı örnek cümleler bulabilirsiniz:

1. Be careful not to spill the bathwater. (Banyo suyunu dökmeye dikkat et.)
2. The bathwater was too hot for her to get in. (Banyo suyu, onun içine girmesi için çok sıcaktı.)
3. Please drain the bathwater when you're finished. (Bitirdiğinizde lütfen banyo suyunu boşaltın.)
4. He added some bath oil to the bathwater. (Banyo suyuna biraz banyo yağı ekledi.)
5. She likes to relax in warm bathwater. (Sıcak banyo suyunda dinlenmeyi sever."")"

Yorumlar