bathymetric ne demek?

 """Bathymetric"" kelimesinin Türkçesi ""batimetrik"" anlamına gelir ve su altının derinliğini ölçmeye yönelik bir terimdir. Daha detaylı bir anlamıyla, denizlerde, okyanuslarda ya da göllerin dipte kalan kısımlarının derinliğinin ölçülmesiyle elde edilen verilere dayanarak oluşturulan haritaları ifade eder. Deniz biliminde ve jeolojide sıkça kullanılan bir terimdir.


Örneğin bir cümle içerisinde kullanımı:


""Batimetrik haritalar, deniz tabanının topografyasını görüntüler ve böylece bilim insanlarına, deniz canlılarının yaşam alanlarını, volkanik aktiviteleri, tektonik hareketleri ve su altı araştırmalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.""


Bu terim genellikle okyanusografi, hidrografi ve deniz bilimi gibi konularda karşımıza çıkar. Deniz ve okyanusların derinliklerinin yanı sıra, nehirler, göller ve hatta yapay sulak alanların derinliği için de kullanılabilir. Bu bilgiler hem bilimsel araştırmalarda, hem de endüstriyel ve askeri uygulamalarda önemli olabilir."

"""Bathymetric"" terimi, deniz ve okyanusların derinliklerini ve dibe dair özellikleri inceleyen bir bilim dalı olan bathymetry ile ilgilidir. İngilizce'deki anlamı ""derinlik ölçümüne ilişkin ya da olağan derinlikler ve derinlik ölçümü ile ilgili"" dir.

1. Depth-Related: The research team is conducting depth-related studies on the ocean floor, utilizing advanced bathymetric techniques.

2. Pertaining to Depth Measurement: The group of geologists used bathymetric data to analyze the structure of the particular lake bed.

3. Relating to Sea Floor Study: The new bathymetric map reveals many previously unknown features of the Pacific seafloor.

4. Depth-Specific: The explorer was interested in the depth-specific details of the Mariana Trench, employing bathymetric survey methods.

5. Concerning Bathymetry: Bathymetric charts are crucial tools for navigators and marine researchers.

Turkish equivalents might be: ""derinlikle ilgili"", ""derinlik ölçümüne dair"", ""deniz tabanı çalışmasıyla ilgili"", ""derinliğe özgü"", ""bathymetry ile ilgili""."

Yorumlar