bathymetrically ne demek?

 """Bathymetrically"" kelimesi İngilizcede derinlik ölçümüne dayalı anlamına gelir ve Türkçeye ""bathymetrik şekilde"" veya ""derinlik ölçümüne dayalı"" şeklinde çevrilebilir.


""Bathymetry"" kelimesi, özellikle denizlerin ve okyanusların derinliklerini ölçme ve haritalama bilimidir. Dolayısıyla ""bathymetrically"" bu bağlamda kullanılır. 


Örneğin bir cümle içinde kullanımı: ""The seabed is mapped bathymetrically"". 

Türkçe çevirisi: ""Deniz dibi, bathymetrik olarak haritalanır."" Yani deniz dibi, derinlik ölçümleri baz alınarak haritalandırılmıştır."

"""Bathymetrically"" is a very specific term used in oceanography and does not translate directly in other contexts. It refers to how various measurements or actions are done in a way relating to the depths and contours of the ocean floor. Here are five sentences using the term:

1. ""The team has bathymetrically analyzed this area of the sea to determine its depth.""
2. ""She used bathymetrically accurate maps to plot the best course for the boat.""
3. ""Through a bathymetrically directed study, they were able to measure the underwater mountains.""
4. ""His research focuses on how various species of fish are distributed bathymetrically.""
5. ""Bathymetrically specialized equipment is necessary to conduct this kind of study.""

Each sentence presents a different context for using ""bathymetrically,"" making it a versatile term within scientific and oceanographic discussions."

Yorumlar