bathypelagic ne demek?

 """Bathypelagic"" kelimesi İngilizce'den Türkçe'ye ""batiyal"" ya da ""bati pelajik"" olarak çevrilebilir. Bu terim genellikle okyanus katmanlarına ve derin deniz biyolojisine atıfta bulunur. Okyanusun belli derinliklerini ifade eder ve genellikle 1000 metreden 4000 metreye kadar olan derinlikleri kapsar. 


Bathypelagic veya batyal, okyanus katmanlarındaki türlerin yaşam süresi, büyümesi, çoğalması ve davranışları üzerindeki etkileşimleri üzerinde yoğunlaşan bir deniz biyolojisi alt dalında özellikle önemlidir. Bu derinliklerde, hayat şartları genellikle soğuk, karanlık ve yüksek basınçlıdır. Kısacası, ""bathypelagic"" terimi genellikle derin okyanus ekosistemleri ve organizmalarının incelenmesiyle ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılır."

"""Bathypelagic"" is a term that refers to the deep-sea layer of the ocean's 'pelagic zone' that lies between about 1,000 and 4,000 meters (3,300-13,100 ft) below the ocean surface. It's a scientific term mainly used in biology and oceanography. Here are five sentences using the term ""bathypelagic"":

1. The bathypelagic zone is inhabited by a diverse array of species, largely unknown because of the harsh environmental conditions.
2. In our research expedition, we are using a specialized submarine to explore the mysterious bathypelagic zone.
3. Most bathypelagic creatures are adapted to the high pressure, low light, and cold temperatures of the deep-sea environment.
4. Even though photosynthesis cannot occur in the bathypelagic zone, life still exists in this part of the ocean.
5. The giant squid is one of the largest organisms known to reside in the bathypelagic zone. 

Here are the translations of the sentence examples in Turkish:

1. Bathypelagic bölge, sert çevre koşulları nedeniyle büyük ölçüde bilinmeyen çeşitli türler tarafından yaşanmaktadır.
2. Araştırma seferimizde, gizemli bathypelagic bölgeyi keşfetmek için özel bir denizaltı kullanıyoruz.
3. Çoğu bathypelagic canlı, derin deniz ortamının yüksek basınca, düşük ışığa ve soğuk sıcaklıklara uyum sağlar.
4. Fotosentez bathypelagic bölgede gerçekleşemezken, yaşam hala bu okyanus kısmında var.
5. Dev kalamar, bathypelagic bölgede yaşayan bilinen en büyük organizmalardan biridir."

Yorumlar