baton charge ne demek?

 """Baton charge"" Türkçeye ""copla saldırı"" veya ""jopla müdahale"" olarak çevrilebilir. 


Bu terim genellikle emniyet kuvvetlerinin, gösterilerde ya da kalabalık bir grubu dağıtmak, kontrol altına almak veya belirli bir yön doğru yönlendirmek için kullandıkları jop veya cop kullanımını ifade eder. 


Özellikle toplumsal olaylar, gösteriler, protestolar gibi durumlarda bu metodu kullanabilirler. Burada ""baton"" jop ya da cop anlamına geliyor. ""Charge"" ise hızlı ve direkt bir eylem ya da saldırıyı ifade ediyor."

"""Baton charge"" is a law enforcement or military tactic, involving the use of batons by police or military personnel to disperse, control, or apprehend uncooperative persons. Its direct translation into Turkish would be ""sopa saldırısı"" but it's often referred to as ""tomagok"" in police or military context. Here are some example sentences:

1. ""The police had to do a baton charge to disperse the unruly crowd.""
(Polis, huzursuz kalabalığı dağıtmak için bir sopa saldırısı yapmak zorunda kaldı.)

2. ""Unrest continued, and the military resorted to a baton charge to enforce curfew.""
(Ayaklanma devam etti ve askeri birlikler, sokağa çıkma yasağını uygulamak için sopa saldırısına başvurdu.)

3. ""Protestors faced a baton charge when they refused to leave the government building.""
(Protestocular hükümet binasını terk etmeyi reddettiklerinde bir sopa saldırısıyla karşılaştılar.)

4. ""The officer led a baton charge against the rioters.""
(Emniyet memuru, isyancılara karşı bir sopa saldırısı düzenledi.)

5. ""He remembers the terrifying baton charge he experienced during the protest.""
(O, protesto sırasında yaşadığı korkutucu sopa saldırısını hatırlıyor.)"

Yorumlar