batshit ne demek?

 """Batshit"" bir argo İngiliz tabiridir. Türkçeye tam olarak ""delilik"" ya da ""çılgınlık"" anlamına gelir. Kişinin aşırı derecede deli, çılgın veya mantıksız bir şekilde davrandığını belirtmek için kullanılır. Genellikle bir başka kelime ile birleştirilir, örneğin ""batshit crazy"" diyerek birinin son derece çılgın ve mantıksız olduğunu belirtebilirsiniz. 


- Örnek Cümle: ""She went batshit when she saw the spider."" Türkçeye çevirisi: ""Örümceyi gördüğünde deliye döndü."" Burada ""batshit"" deliliği, aşırı tepkiyi ifade etmekte.


Lütfen bu ifadenin argo bir dilde kullanıldığını ve her durumda uygun olmayabileceğini unutmayın."

"""Batshit"" is a colloquial term that is primarily used in English to denote something as crazy or insane. It's often used informally or in casual conversation. I must caution that it could be considered as a crude or taboo word by some, therefore, use it wisely. Here are five example sentences for better understanding:

1. ""His ideas about aliens are completely batshit."" (Onun uzaylılar hakkındaki fikirleri tamamen saçma.)
2. ""I've had a batshit crazy day at work today."" (Bugün iş yerinde tam anlamıyla deli dolu bir gün yaşadım.)
3. ""She went batshit when she saw the present I bought for her."" (Ona aldığım hediye gördüğünde çıldırdı.)
4. ""I think my boss is batshit, he comes up with such impossible tasks."" (Sanırım patronum çılgın, çok imkansız görevlerle geliyor.)
5. ""That movie was batshit amazing! I've never seen anything like it."" (O film çılgınca şaşırtıcıydı! Asla böyle bir şey görmedim.) 

Remember, it's essential to consider the cultural and situational appropriateness when using slang or informal language."

Yorumlar