batten down the hatches idiom ne demek?

 """Batten down the hatches"" ifadesinin Türkçe karşılığı, denizcilik terimi olan ""güverteleri sıkıca kapatmak""tır. Ancak bu ifade, genellikle mecazi bir anlamda kullanılır ve ""kendini zor zamanlar için hazırlamak"" anlamına gelir.


Bu ifade genellikle, potansiyel bir krize, zorluğa veya zor duruma karşı tedbir alınması gerektiği durumlarda kullanılır. Örneğin, bir şirket gelecekteki ekonomik zorluklara karşı tedbirler alıyorsa, ""batten down the hatches"" ifadesini kullanabiliriz. Rüzgarlı ve fırtınalı bir hava durumunda, bir kişi evini hasara karşı korumak için gerekli önlemleri alıyorsa, bu ifade yine bu durumu tanımlamak için kullanılabilir.


Özellikle İngilizcede bu tür ifadeler konuşulan dilin renklenmesine ve daha canlı bir anlatım oluşturmasına yardımcı olur. Ancak bu tür deyimlerin mecazi anlamlarının kültürlere ve dillere göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu sebeple, ""batten down the hatches"" ifadesini çevirirken bunun genellikle mecazi bir şekilde kullanıldığını ve ""zor zamanlar için hazırlanmak"" anlamına geldiğini aktarmak önemlidir."

"""Batten down the hatches"" is an idiom that originally comes from the nautical terminology. It basically means to prepare for incoming trouble - to get ready for a difficult situation or a challenging time.

Here are five example sentences using ""batten down the hatches"" idiom:

1. ""When the chief executive resigned unexpectedly, the entire department had to batten down the hatches and prepare for the upcoming changes.""
(Türkçesi: ""CEO beklenmedik bir şekilde istifa ettiğinde, tüm departman gelecek değişiklikler için hazırlanmak ve 'önlemlerini almak' zorunda kaldı."")

2. ""You better batten down the hatches because this storm looks serious.""
(Türkçesi: ""Bu fırtına ciddi görünüyor, bu yüzden önlemlerini almakta fayda var."")

3. ""The university is battening down the hatches in preparation for the potential backlash of cancelling the popular course.""
(Türkçesi: ""Üniversite, popüler bir kursu iptal etmenin potansiyel tepkisine hazırlanmak için 'önlemlerini alıyor'."")

4. ""With the economic crisis looming, households across the country have been battening down the hatches and tightening their budgets.""
(Türkçesi: ""Ekonomik kriz kapıda olduğu için, ülke genelindeki evler bütçelerini sıkılaştırarak ve 'önlemlerini alarak' hazırlanıyor."")

5. ""When it was announced that a hurricane was coming, everyone in the town started to batten down the hatches, boarding up their windows and doors.""
(Türkçesi: ""Bir kasırganın geldiği duyurulduğunda, kasabanın herkesi pencerelerini ve kapılarını kapatarak 'önlemlerini aldı'."")"

Yorumlar