batter ne demek?

 """Batter"" İngilizce'de birkaç farklı anlama gelebilir ve bu durum, kelimenin kullanıldığı bağlama bağlıdır. 


1) Fiil olarak ""batter"", Türkçeye ""dövmek, hırpalama"" olarak çevrilebilir. Örneğin; ""He battered his rival in the boxing match"" cümlesi Türkçede ""Boks maçında rakibini dövdü"" veya ""Boks maçında rakibini hırpaladı"" anlamına gelir.


2) İkinci anlamı ise yiyeceklerin hazırlanması bağlamında kullanılan bir terimdir ve Türkçede ""hamur"" anlamına gelir. Örneğin; ""Dip the fish into the batter"" cümlesi Türkçede ""Balığı hamura batır"" anlamına gelir.


3) ""Batter"" ayrıca beyzbol gibi sporlarda ""atıcı"" anlamına gelir. Örneğin; ""The batter hit the ball"" cümlesi Türkçede ""Atıcı topa vurdu"" şeklinde çevrilebilir. 


4) İnşaat terimleri arasında da yer alır ve ""eğim"" anlamına gelir. İnşaat sektöründeki bir duvarın veya yüzeyin eğimini ifade eder. Bu kullanımı genellikle teknik meseleleri tartışırken görülür.


Bu nedenle, ""batter"" kelimesinin anlamını belirlerken, hangi bağlamda kullanıldığına dikkat etmek önemlidir."

"""Batter"" kelimesinin bazı çeşitli kullanımları ve bu kullanımlara örnek olacak İngilizce cümleler:

1. Batter (Vurucu - Beyzbol) 
Örnek Cümle: The batter hit the ball out of the park during the last inning of the game. 
(Vurucu, maçın son partisinde topu parkın dışına attı.)

2. Batter (Hamur):
Örnek Cümle: She whipped up a batter for the pancakes and poured it into the pan.
(Krep için bir hamur hazırladı ve onu tavaya döktü.)

3. Batter (Dövmek, hırpalamak):
Örnek Cümle: The storm battered the coastline with heavy winds and rain.
(Fırtına, sahil şeridini şiddetli rüzgar ve yağmurla dövdü.)

4. Batter (Eğimli Duvar):
Örnek Cümle: The architect suggested a batter, or a sloping wall, for the new extension.
(Mimar, yeni genişletme için eğimli bir duvar, yani batter önerdi.)

5. Batter (Tüketmek, harcamak):
Örnek Cümle: Constant stress was battering his health.
(Sürekli stres sağlığını tüketiyordu.)"

Yorumlar