battering ram ne demek?

 """Battering ram"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""koçbaşı"" olarak çevrilebilir. İlgili terimin kullanımına geçecek olursak, temel olarak önceden surların ve diğer engellerin yıkılmasında kullanılan büyük bir ağaç gövdesi veya benzeri bir nesneyi ifade eder. Genellikle bir ucu sivri ve metal ile kaplıdır, birkaç kişi tarafından düşman yapılara zarar vermek amacıyla kullanılır. Modern anlamda ise genellikle polis güçleri tarafından kapıları yıkmak için kullanılan metal bir çubuk anlamına gelir.


Örnek cümle: ""The police used a battering ram to break down the door."" Türkçeye çevirisi: ""Polis kapıyı yıkmak için bir koçbaşı kullandı."" Bu cümlede ""battering ram"" kelimesi modern anlamda bir araç olarak geçmektedir."

"""Battering ram"" kelimesinin direkt Türkçe çevirisi ""koçbaşı"" olabilir. Ancak bu sözcüğün daha geniş kavramsal kullanımlarını anlamak ve özelde İngilizce'ye daha çok nasıl çevrileceğini öğrenmek için farklı örnek cümleler kullanabiliriz. 

1. Battering Ram (muharebe aleti): The soldiers used a battering ram to break down the castle gate. (Askerler kale kapısını yıkmak için bir koçbaşı kullandı.)

2. Battering Ram (güç simgesi): He charged through the crowd like a battering ram. (Kalabalığın içinden bir koçbaşı gibi koştu.)

3. Battering Ram (baskı/tehdit unsuru): The new policy was a battering ram against the old system. (Yeni politika, eski sisteme karşı bir koçbaşı oldu.)

4. Battering Ram (fiziksel güç): He used his body as a battering ram to open the stuck door. (Sıkışan kapıyı açmak için vücudunu bir koçbaşı gibi kullandı.)

5. Battering Ram (mecazi anlamda aşılması güç engelleri aşmak): Determination is your battering ram against all the obstacles in life. (Azim, yaşamdaki tüm engellere karşı koçbaşınızdır.)"

Yorumlar