batting cage ne demek?

 """Batting cage"" kelimesi Türkçe'ye ""vuruş kafesi"" veya ""atış kafesi"" olarak çevrilebilir. 


Bu kelime genellikle beyzbol veya kriket sporlarında kullanılır. Vuruş kafesi veya atış kafesi, sporcunun topa vurmayı pratik yapmak amacıyla attığı bir alanı ifade eder. Ayrıca, topun etrafı saran bir kafes veya file mevcuttur bu sayede top her vuruştan sonra fırlayıp kaybolmayacak ve genellikle otomatik top atarları vardır. Bu tür ekipmanlar, oyuncunun belirli vuruşları uygulamasına ve geliştirmesine olanak sağlar. 


Buna ek olarak, 'batting cage' kullanıcıların güvenliği içinde topa vurma becerilerini geliştirebilecekleri bir yer, mekan veya alan anlamına gelir. Bu ifade genellikle sporla bağlantılı olsa da, bazen metaforik veya mecazi bir şekilde başarılı olmak için çaba ve disiplin gerektiren herhangi bir durumu ya da süreci tanımlamak için de kullanılabilir."

"""Batting cage"" kelimesi, genellikle beyzbol ve kriket oyuncularının atışlarını pratik yapmak için kullandıkları bir alanı tanımlar. Aşağıda ""batting cage"" kelimesini içeren beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""I often visit the local batting cage to improve my baseball swing."" 
(Sıklıkla beysbol sallamamı geliştirmek için yerel batting cage'ı ziyaret ederim.)

2. ""Many professional athletes include sessions in the batting cage as part of their training schedule."" 
(Birçok profesyonel sporcu, antrenman programlarının bir parçası olarak batting cage seanslarını dahil eder.)

3. ""The new sports complex has several batting cages for both kids and adults."" 
(Yeni spor kompleksi, hem çocuklar hem de yetişkinler için birkaç batting cage'a sahiptir.)

4. ""He leads a line of young players towards the batting cage, each one ready to take their turn."" 
(Genç oyuncuların bir hattını batting cage'e götürüyor, her biri sırasını almaya hazır.)

5. ""Our team invested in a batting cage to facilitate regular practice."" 
(Takımımız düzenli pratik yapmayı kolaylaştırmak için bir batting cage'e yatırım yaptı.)"

Yorumlar