batting ne demek?

 """Batting"" kelimesi İngilizce'den Türkçe'ye çevirildiğinde temelde iki anlama gelir: ""vuruş yapma"" ve ""tutkal ile birleştirilmiş lif parçalar"". İngilizce'deki kullanımına bağlı olarak Türkçe'deki anlamı değişebilir.


1) 'Vuruş yapma': Bu anlam genellikle kriket veya beyzbol gibi sporlarda kullanılır. Sporcuların topa vuruş yapmasına, sırasının gelmesine ""batting"" denir. Örneğin ""He is known for his powerful batting."" cümlesi, Türkçe’ye “Onun güçlü vuruşları ile bilinir."" şeklinde çevrilebilir.


2) 'Tutkal ile birleştirilmiş lif parçalar': Bu anlam genellikle dikiş veya el işleri ile ilgili. Quilt veya yorgan yapımında kullanılan, bir tür dolgu malzemesine 'batting' denir. Örneğin ""I need cotton batting for this quilt."" cümlesi Türkçe’ye, “Bu battaniye için pamuk dolgu malzemesi gerekiyor."" şeklinde çevrilebilir."

"1. Batting (in the context of playing baseball or cricket):
Örnek: ""He stayed late after school to improve his batting technique."" 
(Türkçe çevirisi: Okuldan geç kaldı çünkü batting (beyzbol veya kriket oynamak) tekniğini geliştirmeye çalışıyordu.)

2. Batting (referring to cotton, wool, or other fibers pressed into a flat sheet):
Örnek: ""The batting inside the mattress keeps it soft and comfortable.""
(Türkçe çevirisi:Yatağın içindeki batting (pamuk, yün veya başka liflerin bir düz levhaya preslenmesi) onu yumuşak ve rahat tutar.)

3. Batting (the act of hitting or striking):
Örnek: ""The child learned the skill of batting in his tennis class.""
(Türkçe çevirisi: Çocuk, tenis dersinde batting (vurmak veya vurma) becerisini öğrendi.)

4. Batting (referring to a batsman’s performance in cricket):
Örnek: ""His batting average for this year has been excellent.""
(Türkçe çevirisi: Bu yılki batting (bir beyzbol oyuncusunun performansı) ortalaması mükemmeldi.)

5. Batting (the act of a person who bats in cricket or baseball):
Örnek: ""He has made a great impact through his batting.""
(Türkçe çevirisi: Beyzbol veya kriket oyununda batting (vuruş yapma) ile büyük bir etki yarattı.)"

Yorumlar