battle cry ne demek?

 """Battle cry"" kelimesi Türkçeye ""savaş narası"" olarak çevrilebilir.


Sözlük anlamı olarak, ""battle cry"" genellikle bir savaş ya da mücadele sırasında birlik, azim ve cesaret için kullanılan yüksek sesli bir slogan ya da tezahürattır. Bir birliğin veya grubun dayanışma ruhunu ve ortak amacını temsil eder.


Bu kelime genellikle askeri bir kontekstte kullanılır. Ayrıca, spor oyunlarında da bir grup oyuncunun birbirine bağlılığını ve motive olmasını göstermek için kullanılabilir. 


Örneğin:

1. Askerler savaşa giderken genellikle bir ""savaş narası"" atarlar.

2. Futbol takımı, maçın başında motivasyonu yükseltmek için bir ""savaş narası"" söyledi.


Her iki durumda da, ""savaş narası"" bir grup insanı hedeflenen sonuç etrafında birleştirir ve onları bu hedefe ulaşmak için harekete geçmeye motive eder. ""Battle cry"" bir çeşit tezahürattır ve grupları motive eder, birleştirir ve sonuçta enerjilerini ortak bir amaca doğru yönlendirir. Bu genellikle birlik içinde hareket etmeyi gösterir."

"Batarya için ""battle cry"" kelimesini Türkçeye genelde ""savaş narası"" veya ""savaş çığlığı"" olarak çevrilebilir. İşte bu kavramla ilgili bazı cümle örnekleri:

1. Battle cry: ""Their battle cry could be heard from miles away.""
Savaş narası: ""Savaş naraları kilometreler öteden duyulabilirdi.""

2. War cry: ""Each warrior had a distinct war cry.""
Savaş çığlığı: ""Her savaşçının belirgin bir savaş çığlığı vardı.""

3. Combat shout: ""The commander issued a powerful combat shout before charging.""
Savaş bağırışı: ""Komutan, saldırmadan önce güçlü bir savaş bağırışı yaptı.""

4. Cry of war: ""The cry of war echoed through the valley.""
Savaş narası: ""Savaş narası vadiden yankılandı.""

5. Military yell: ""Sergeant’s military yell inspired confidence in his soldiers.""
Askeri bağırtı: ""Astsubayın askeri bağırtısı askerlerinde güven uyandırdı."""

Yorumlar