battle ne demek?

 """Battle"" İngilizcede bir isim ya da fiil olabilir ve Türkçeye ""savaş"" veya ""mücadele"" olarak çevrilebilir.


1) İsim olarak kullanımı: Herhangi bir çatışmayı, özellikle organize ve büyük ölçekli bir savaşı ifade eder. Örneğin: ""The Battle of Gallipoli"" Türkçeye ""Çanakkale Savaşı"" olarak çevrilebilir.


2) Fiil olarak kullanımı: Genellikle iki veya daha fazla kişi veya grup arasında önemli bir çatışma veya rekabet olması durumunda kullanılır. Örneğin: ""They are battling for the championship"" Türkçeye ""Şampiyonluk için mücadele ediyorlar"" olarak çevrilebilir.


Ek olarak, kişinin zorluklarla veya problemlerle mücadele etmesini ifade etmek için de kullanılan bir fiildir. Örneğin: ""She is battling cancer"" Türkçeye ""O, kanserle mücadele ediyor"" olarak çevrilebilir."

"Battle kelimesi İngilizde bazı farklı anlamlara gelmekte ve değişik bağlamlarda kullanılabilmektedir. İşte ""battle"" kelimesinin İngilizce çevirileri ve örnek cümleler:

1) Battle (savaş, muharebe): 
Örnek: The two countries were engaged in a bitter battle for years. (İki ülke yıllarca acı bir savaşın içine girdi.)

2) Fight (kavga):
Örnek: It was a tough battle to convince management for extra funding. (Yönetimi ek bütçe için ikna etmek zor bir kavga oldu.)

3) Struggle (mücadele):
Örnek: The battle against climate change is urgent. (İklim değişikliği ile mücadele acildir.)

4) Competition (yarış):
Örnek: These brands always have a battle to capture more market share. (Bu markalar her zaman daha fazla pazar payı yakalamak için bir yarış içindedir.)

5) Conflict (çatışma): 
Örnek: The battle of interests leads to office politics. (Çıkar çatışmaları, ofis politikalarına yol açar.)"

Yorumlar