battle of wits idiom ne demek?

 """Battle of wits"" ifadesinin Türkçe'deki karşılığı genellikle ""zekâ savaşı"" veya ""zekâ mücadelesi""dir. 


Bu deyim, genellikle iki veya daha fazla kişi arasında zeki bir şekilde düşünme ve argümanlar oluşturma yeteneğine dayalı bir rekabeti tanımlamak için kullanılır. Genellikle bu kişiler arasında bir çatışma veya anlaşmazlık vardır ve kimin en akıllıca argümanı veya çözümü sunabildiğini görmek adeta bir zekâ yarışı gibidir. 


Örneğin, ""The political debate quickly turned into a battle of wits."" Türkçe'ye ""Politik tartışma hızla bir zekâ savaşına dönüştü."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, politik tartışmanın, karşıt görüşlerdeki kişiler arasında zekâlarını kullanmalarını gerektiren bir duruma dönüştüğü belirtilmektedir."

"""Battle of wits"" bir deyimdir ve genelde zihinsel yetenekler veya zekanın bir rekabet veya karışıklıkta kullanıldığı durumları ifade eder. İşte bu ifadeyle ilgili beş farklı örnekleme:

1. With Jack, every conversation usually turns into a battle of wits. 
(Türkçe: Jack'le her konuşma genellikle zeka savaşına dönüşür.)

2. The card game was not about luck, it was a battle of wits.
(Türkçe: Kart oyunu şans hakkında değildi, zeka savaşıydı.)

3. Negotiating a good deal with the salesman became a real battle of wits.
(Türkçe: Satıcıyla iyi bir anlaşma pazarlığı gerçek bir zeka savaşına dönüştü.)

4. A chess match is a battle of wits where strategy and patience are key.
(Türkçe: Satranç maçı, strateji ve sabırın anahtar olduğu bir zeka savaşıdır.)

5. The courtroom transformed into a battle of wits between the prosecutor and defense attorney. 
(Türkçe: Mahkeme salonu, savcı ve savunma avukatı arasında bir zeka savaşına dönüştü.)"

Yorumlar