battle stations ne demek?

 """Battle stations"" İngilizceden Türkçeye ""savaş istasyonları"" olarak çevrilebilir. Ancak genellikle bu terim, askeri bir geminin veya uçağın, özellikle acil durumlarda savaşa hazır hale getirilmesini ifade eder.


Detaylı açıklama:

""Battle stations"" terimi genellikle ordu ve donanma içerisinde kullanılan bir komuttur. Bu komut verildiğinde, personel derhal belirlenen yerlerine gitmeli ve potansiyel bir çatışma veya tehlike için hazırlıklarını yapmalıdır. Örneğin, bir gemideki ""battle stations"" bir sonar operatörünü, bir topçu memurunu veya itfaiyeci ekibini içerebilir. Her kişi bu durumda belirli bir role ve yerleşime sahiptir. Bu komut genellikle bir düşman tehdidi, bir tatbikat veya bir acil durum durumunda verilir."

"""Battle stations"" genellikle askeri terminoloji olarak kullanılır ve belirli bir göreve ya da potansiyel krize karşı hazırlık durumunu ifade eder. Aşağıda ""battle stations"" kelimesinin İngilizce kullanımına dair 5 örnek cümle ve Türkçe çevirileri yer almaktadır:

1. ""The Captian ordered everyone to their battle stations as the enemy ship approached."" (Kaptan, düşman gemisi yaklaşırken herkesi savaş istasyonlarına emrini verdi.)
2. ""Battle stations are specially equipped areas where crew members must go during a battle."" (Savaş istasyonları, mürettebatın bir savaş sırasında gitmesi gereken özel donanımlı alanlardır.)
3. ""When the alarm sounded, we all rushed to our battle stations."" (Alarm çaldığında, hepimiz savaş istasyonlarımıza koştuk.)
4. ""Sailors train so they can quickly get to their battle stations when required."" (Denizciler, gerektiğinde hızla savaş istasyonlarına gidebilmek için eğitim alırlar.)
5. ""The lights flashed red, signaling everyone to move to their battle stations."" (Işıklar kırmızı yanıp sönerek herkesin savaş istasyonlarına gitmesi gerektiğini işaret etti.)"

Yorumlar