battleaxe ne demek?

 """Battleaxe"" İngilizce bir kelime olup Türkçesi ""savaş balta"" olarak çevrilebilir. 


1. Gerçek anlamı: ""Battleaxe"" genellikle tarihsel veya askeri bağlamda kullanılır ve çift taraflı, geniş bir kesici bölümü olan büyük bir balta türünü ifade eder. Bu tür bir alet genellikle savaş alanlarında silah olarak kullanılırdı.


Örnek cümle: The Viking warrior swung his battleaxe. (Viking savaşçısı savaş baltasını salladı.)


2. Figüratif anlamı: ""Battleaxe"" ayrıca bir tür argo ifadedir ve genellikle yaşlı, agresif, kontrolcü ve düşmanca bir kadını tanımlar.


Örnek cümle: My neighbor is a real battleaxe. She's always telling everyone what to do. (Komşum gerçek bir savaş baltası. Her zaman herkese ne yapacağını söyler.)"

"""Battleaxe"" kelimesi genelde iki ana anlama gelir. Birincisi, çift taraflı bir savaş aletini tanımlar. İkincisi, genellikle yaşlı ve hoşgörüsüz bir kadını tanımlamak için argo bir terimdir. 

1. War weapon: 
- Example: ""The Viking warrior carried a large battleaxe into the fight.""
- Türkçe çeviri: ""Viking savaşçısı, büyük bir savaş baltasıyla savaşa girdi.""

2. Dominant woman:
- Example: ""My neighbor is such a battleaxe that no kids dare to step on her lawn.""
- Türkçe çeviri: ""Komşum öyle bir savaş baltasıdır ki hiçbir çocuk cesaret edip bahçesine basmaz.""

3. Fierce lady: 
- Example: ""Our English teacher is a real battleaxe; she won't tolerate any nonsense in her class.""
- Türkçe çeviri: ""İngilizce öğretmenimiz gerçek bir savaş baltasıdır; sınıfında hiçbir saçmalığı tolere etmez.""

4. Intimidating woman:
- Example: ""Mrs. Smith, the school principal, is a battleaxe who keeps everyone in check.""
- Türkçe çeviri: ""Okul Müdürü Bayan Smith, herkesi kontrol altında tutan bir savaş baltasıdır.""

5. Unyielding woman:
- Example: ""Work under a boss who is a battleaxe can be quite challenging.""
- Türkçe çeviri: ""Bir savaş baltası olan bir patron altında çalışmak oldukça zorlayıcı olabilir."""

Yorumlar