battlement ne demek?

 """Battlement"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""siper veya hendek"" anlamına gelen ""mazgal"" kelimesidir. 


Dilimize esas olarak Fransızcadan giren bu kelime, genellikle kalelerin etrafını saran korunaklı duvarlardaki dökülme veya kesme işlemleri sonucu oluşan küçük boşlukları ifade eder. Bu boşluklar, düşman saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılırdı. 


Örneğin, ""The battlements on the castle walls provided essential protection for the soldiers."" Türkçeye, ""Kale duvarlarındaki mazgallar, askerler için hayati bir koruma sağladı."" şeklinde çevrilebilir."

"""Battlement"" kelimesi genellikle kalelerin, sur duvarlarının veya benzeri yapılarda bulunan siperli savunma duvarları için kullanılır. Bu kelimenin farklı bağlamlara göre çevirileri ve örnek cümleler ise şöyledir:

1. Rampart: Castle's rampart was well designed to protect against enemy attacks. (Kalenin surları, düşman saldırılarına karşı koruma sağlamak için iyi bir şekilde tasarlanmıştı.)

2. Fortification: We could see the remains of the ancient battlement fortification around the city. (Şehrin etrafındaki eski siperli savunma duvarının kalıntılarını görebilirdik.)

3. Parapet: He was keeping a watch from the battlement parapet. (O, siper duvarının parapetinden nöbet tutuyordu.)

4. Crenellation: The battlement crenellation gave the castle an imposing look. (Merlinli siper duvarı, kaleye etkileyici bir görünüm veriyordu.)

5. Castle Wall: The castle wall battlement makes it a sturdy fortress against invaders. (Merlinli kale duvarı, işgalcilere karşı sağlam bir kale yapar.)"

Yorumlar