battlements ne demek?

 """Battlements"" kelimesi Türkçe'ye ""mermiçikler"" veya ""siper duvarı"" olarak çevrilebilir. 


Bu terim genellikle içerisinde küçük çıkıntılar bulunan ve savunma amaçlı surlar ve kuleler üstündeki yapılar anlamında kullanılır. Oluşturduğu boşluklar savunmacılara düşmanları hedef alma ve onlara karşı korunma olanağı sağlar. Ortaçağ kalelerinde, surların üst kısımlarında yer alan dişli şeklindeki yapıları ifade etmek için kullanılır."

"Battlements, genellikle bir kale veya sarayın çatısı boyunca bulunan, savunma amaçlı yapılmış yükseltilmiş bir yapıyı tanımlar. İngilizce'de doğrudan ""battlements"" olarak geçer ve farklı bir çevirisi yoktur. Ancak, tanımını sağlayabilecek bazı kelimeler şunlardır: ""crenelations"", ""parapet"", ""ramparts"", ""fortifications"" ve ""battlemented wall"".

Örnek cümleler:

1) The castle's battlements were perfectly preserved, showing how much care was taken in maintaining the structure. 
(Kalenin burçları mükemmel bir şekilde korunmuştu, yapının bakımına ne kadar çok önem verildiğini gösteriyordu.)

2) We walked along the ramparts, enjoying the views over the old part of the city.
(Rampartların üzerinde yürüdük, şehrin eski bölümünde manzaranın keyfini çıkardık.)

3) The fortifications of the castle included high walls and battlements.
(Kalenin tahkimatı yüksek duvarları ve burçları içeriyordu.)

4) He created a model castle with miniature battlements. 
(Miniyatür burçları olan bir model kale yaptı.)

5) Crenelations on the tower's top provided soldiers a defensive position.
(Kulenin tepesindeki burçlar askerlere savunma pozisyonu sağladı.)"

Yorumlar