battling ne demek?

 """Battling"" İngilizce'deki bir fiildir ve Türkçe'ye ""mücadele etmek"" ya da ""savaşmak"" olarak çevrilebilir. Çok çeşitli kullanımları vardır:


1. Gerçek bir savaş veya çatışmada olduğu gibi, fiziksel bir çatışmada birini veya bir şeyi savaşmak, dövüşmek anlamına gelebilir. Örnek cümle: ""The armies were battling fiercely."" Türkçesi: ""Ordular sertçe savaşıyordu.""


2. Figüratif bir anlamda, zorluklarla veya engellerle başa çıkmak, bir problemi çözmeye çalışmak anlamına da gelebilir. Örnek cümle: ""She is battling cancer."" Türkçesi: ""O, kanserle mücadele ediyor."" 


3. Spor ve oyun bağlamında rakiple mücadele etmek anlamına gelir. Örnek cümle: ""Two teams were battling for the championship."" Türkçesi: ""İki takım şampiyonluk için mücadele ediyordu.""


Bu kelimenin, bağlamına bağlı olarak çeşitli anlamlarda kullanıldığını söyleyebiliriz."

"Sure, I'd be happy to. The word ""battling"" is an English word which is often used to imply a struggle or a fight. Here are different ways you could use it in a sentence:

1. ""He has been battling cancer for three years."" (Kanserle üç yıldır savaşıyor.)

2. ""The firefighters are still battling the flames."" (İtfaiyeciler hala alevlerle mücadele ediyorlar.)

3. ""They are battling for the championship this year."" (Bu yıl şampiyonluk için mücadele ediyorlar.)

4. ""These two political parties are battling over new reforms."" (Bu iki politik parti, yeni reformlar üzerinde mücadele ediyor.)

5. ""We are battling against time to finish the project."" (Projeyi bitirmek için zamanla mücadele ediyoruz.) 

In each of these sentences, ""battling"" is used to indicate a kind of struggle or fight, whether literal or metaphorical."

Yorumlar