baulk ne demek?

 """Baulk"" kelimesi Türkçeye ""çekinmek"", ""tereddüt etmek"", ""direnmek"" olarak çevrilebilir. 


1) ""Baulk at"" ifadesi genellikle birini bir şey yapmaktan vazgeçiren ya da kaçınan bir durumu tanımlamak için kullanılır. Örneğin, ""He baulked at the idea of going outside in the rain."", Türkçe'ye ""Yağmurda dışarı çıkmak fikrine çekindi/tereddüt etti."" olarak çevrilebilir.


2) Ayrıca, ""baulk"" bir pool veya snooker oyununda dizili topların ardındaki çizgiyi de ifade eder. Bu kullanımı daha spesifik ve tekniktir.


3) Bir diğer kullanım biçimi de, genellikle geniş veya ağır bir cismin hareketinin engellenmesi anlamına gelir. Örneğin, ""The road was baulked by a fallen tree."" cümlesi Türkçe'ye ""Yol, devrilen bir ağaç tarafından engellendi."" şeklinde çevrilebilir. Bu kullanım genellikle Britanya İngilizcesinde yer alır."

"""Baulk"" kelimesi, genellikle bir şeyden çekinmek, duraksamak veya geri çekilmek anlamında kullanılır. Burada beş örnekli çümle bulabilirsiniz:

1. Hesitate: She didn't baulk at the idea of working late. (Geç mesai yapma fikrine karşı duraksamadı.)
2. Stumble: The horse baulked at the first jump. (At, ilk atlama engelinde tereddüt etti.)
3. Flinch: He never once baulked, even when shots were fired. (Hatta ateş açıldığında bile hiç tereddüt etmedi.)
4. Recoil: The young officer baulked at having to confront the angry mob. (Genç memur, öfkeli kalabalıkla yüzleşmek zorunda kalmaktan kaçındı.)
5. Shrink: Some investors may baulk at the risks involved. (Bazı yatırımcılar, söz konusu risklerden kaçınabilir.)"

Yorumlar