baulked ne demek?

 """Baulked"" kelimesi Türkçede ""çekinmek"", ""sakınmak"", ""vazgeçmek"" anlamlarına gelir. Birinci anlamı olan ""çekinmek"" veya ""sakınmak"", bir şeyi yapmaktan korkmak, tereddüt etmek anlamına gelir. Örneğin, birisi sizden tehlikeli bir işi yapmanızı ister ve siz de bu durumdan korkar veya tereddüt eder ve yapmamaya karar verirseniz, İngilizce'de ""you've baulked at doing the task"" (görevi yapmaktan çekindiniz) diyebilirsiniz.


İkinci anlamı olan ""vazgeçmek"" ise genellikle planlanmış bir şeyi yapmayı son anda iptal etmek anlamına gelir. Örneğin, bir yere gitmeyi planlıyordunuz, ancak son dakikada gitmeyi iptal ederseniz, İngilizce'de ""baulked at going"" (gitmekten vazgeçtin) diyebiliriz. 


Örnek cümleler:

""He baulked at the idea of going out in the rain."" - ""Yağmurda dışarı çıkma fikrine çekindi.""

""She baulked at making the huge commitment."" - ""Büyük bir taahhütte bulunmaktan vazgeçti."""

"Baulked kelimesinin İngilizce'de çeşitli kullanımlarını ve anlamlarını içeren örnek cümleler:

1- Hesitate: When asked about his past, he baulked, clearly uncomfortable. (Geçmişi hakkında sorulduğunda tereddüt etti, açıkça rahatsızdı.)

2- Resisted: Despite the stern warnings from the authorities, many people baulked at the idea of staying indoors. (Yetkililerden sert uyarılara rağmen, birçok kişi içeride kalmak fikrine karşı çıktı.)

3- Refused: The athlete baulked at the thought of retiring early, believing he still had a lot to achieve. (Atlet, hala çok şey başarabileceğine inanarak erken emekliliği reddetti.)

4- Recoil: She baulked at the sight of the spider, her fear overcoming her. (Örümceği görünce geri çekildi, korkusu onu ele geçirdi.)

5- Shrink: He baulked at the task assigned to him, thinking it was too much to handle. (Kendisine verilen görev karşısında çekimser davrandı, çok fazla olduğunu düşünerek.)"

Yorumlar