bawdily ne demek?

 "Bawdily" İngilizce'de bir zarftır ve Türkçe'ye "açık saçık bir şekilde" ya da "müstehcen bir biçimde" olarak çevrilebilir. Tehlukesiz veya ciddi olmayan bir dilde veya biçimde cinsel içerikli olması şeklini tanımlar. Genellikle konuşma veya yazı dilinde belirli bir durum ya da olayı tarif ederken kullanılır. Örneğin; "He jokes bawdily about his past adventures" Türkçe'ye "Geçmiş maceraları hakkında açık saçık şakalar yapar" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede "bawdily" kelimesi, kişinin geçmiş maceralar hakkında nasıl şakalar yaptığını (yani açık saçık bir şekilde) tarif etmek için kullanılmıştır.

"""Bawdily"" kelimesi İngilizce'de ahlaka aykırı ya da müstehcen bir şekilde anlamına gelir. Genellikle, edebiyatta veya konuşma dilinde kullanılır. İşte birkaç örnek:

1. Vulgarly: He bawdily joked about the woman, which drew many laughs from the audience. (O, kadın hakkında müstehcen bir şekilde şaka yaptı, bu da seyirciden birçok kahkaha çekti.)
2. Offensively: He spoke about her in such a bawdily manner that it offended most of the people in the room. (Onun hakkında o kadar müstehcen bir şekilde konuştu ki, odadaki çoğu kişiyi rahatsız etti.)
3. Indecently: The comedian's bawdily language during the performance didn't suit everyone's taste. (Komedyenin performans sırasındaki müstehcen dili, herkesin zevkine uymadı.)
4. Lewdly: He made a bawdily suggestive comment that made everyone feel uncomfortable. (Rahatsız edici bir şekilde müstehcen bir öneri yaptı.)
5. Obscenely: The lyrics of the song were bawdily written, which was criticized by many. (Şarkının sözleri müstehcen bir şekilde yazılmıştı, bu da birçok kişi tarafından eleştirildi.)"

Yorumlar