bawdiness ne demek?

 """Bawdiness"" kelimesi İngilizcede ""hayasızlık"" veya ""müstehcenlik"" anlamına gelir. 


Bu kelimenin kökeni, özellikle cinsel içerikli ya da asılsız bir şekilde komik veya küfürlü olan şeylere atıfta bulunan ""bawdy"" kelimesidir. Genellikle bawdiness, işaret edilen dil veya davranışın açıkça cinsel olduğu yerlerde kullanılır.


Örnekte kullanımı:

""The bawdiness of his jokes made some people uncomfortable."" Türkçe karşılığı: ""Şakalarının müstehcenliği bazı insanları rahatsız etti.""


Bu cümlede, kişinin yaptığı şakaların müstehcen ve rahatsız edici olduğundan bahsediliyor."

"""Bawdiness"" kelimesi, genellikle cinsel konularda uygunsuz bir şekilde şakalaşmayı veya sohbet etmeyi ifade eder. İngilizcede ""indecency"", ""lewdness"", ""rudeness"", ""vulgarity"", ""ribaldry"" gibi kelimelerle eş anlamlıdır. İşte örnek cümleler:

1. Indecency: His jokes were full of bawdiness, some people found them funny but others thought it was just indecency.
(Türkçe: Şakaları bawdiness doluydu, bazı insanlar onları komik buldu ama diğerleri sadece uygunsuzluk olduğunu düşündü.)

2. Lewdness: They couldn't help but laugh at the bawdiness of his stories, despite the lewdness of the content. 
(Türkçe: Hikayelerinin bawdiness'i karşısında gülmekten kendilerini alıkoyamadılar, içeriğin müstehcenliğine rağmen.)

3. Rudeness: She was disgusted by the bawdiness of their conversations and considered it plain rudeness. 
(Türkçe: Sohbetlerinin bawdiness'inden nefret etti ve bunu düpedüz kabalık olarak kabul etti.)

4. Vulgarity: His humor was marked by bawdiness and vulgarity, which caused others to feel uncomfortable. 
(Türkçe: Mizahı bawdiness ve kaba sözlerle belirgindi ve bu da diğerlerinin rahatsız hissetmesine neden oldu.)

5. Ribaldry: She preferred sophisticated humor over bawdiness and ribaldry.
(Türkçe: O, bawdiness ve müstehcen şakalar yerine sofistike mizahtan yanaydı.)"

Yorumlar