bawl ne demek?

 """Bawl"" İngilizce bir kelime olup Türkçe'ye genellikle ""bağırmak"", ""ağlamak"" veya ""feryat etmek"" olarak çevrilebilir.


1) ""Bawl"" kelimesi ilk anlamıyla büyük bir sesle veya yüksek bir sesle bağırmak anlamına gelir. Genellikle birine bir şey söylemek veya bir şeyi geniş bir alana bildirmek için yüksek sesle bağırma durumu ifade eder. Örneğin, 'She was bawling at her brother.' (Kardeşine bağırıyordu.)


2) Ayrıca ""bawl"" kelimesi, yüksek sesle ve kontrolsüz bir şekilde ağlamak anlamına da gelebilir. Genellikle duygusal bir tepki veya büyük bir üzüntü anlamına gelir. Örneğin, 'He started to bawl when he heard the tragic news.' (Trajik haberi duyunca ağlamaya başladı.)


3) ""Bawl out"" ifadesi, birine sert bir şekilde azarlamak veya kızmak anlamına gelir. Bu ifade genellikle hatalı bir işlem sonucunda veya bir hata yapıldığında aşırı bir tepki olarak kullanılır. Örneğin, 'The coach bawled out the team for their poor performance.' (Antrenör, takımın kötü performansı için onlara bağırdı.)"

"""Bawl"" kelimesi İngilizce'de genellikle yüksek sesle ağlama veya bağırma anlamlarına gelir.

1. Cry: ""When she saw her son in pain, she began to bawl."" (Oğlunun acısını gördüğünde, ağlamaya başladı.)

2. Shout: ""The coach started to bawl at his team for their poor performance."" (Koç, takımının kötü performansı için bağırmaya başladı.)

3. Weep: ""After the movie, some people in the audience started to bawl."" (Film bittikten sonra, salondaki bazı kişiler ağlamaya başladı.)

4. Holler: ""I could hear someone bawl my name from a distance."" (Birisinin uzaktan adımı bağırdığını duydum.)

5. Yell: ""He started to bawl at the thief running away with his wallet."" (Cüzdanını çalan kaçan hırsıza bağırmaya başladı.) 

Bu cümleler, ""bawl"" kelimesinin başlıca kullanımlarını gösteriyor. Bazen agresif bir şekilde ses çıkarmak için de kullanılır, ancak genellikle yüksek sesle ağlama anlamına gelir."

Yorumlar