bawl someone out ne demek?

 """Bawl someone out"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye ""birini fırçalamak"", ""birine çıkışmak"" veya ""birini azarlamak"" şeklinde çevrilebilir.


Kullanımına gelince, genellikle bir kişinin başka bir kişiye özellikle resmi olmayan bir durumda sert bir şekilde kızdığını veya eleştirdiğini ifade etmek için kullanılır. Çoğunlukla, birinin başka bir kişiye büyük sesle ve genellikle kızgın bir şekilde kızdığı durumlarda kullanılır. Her iki kişi arasındaki ilişki ebeveyn-çocuk, patron-çalışan veya öğretmen-öğrenci gibi bir otorite figürü ve ondan daha az otoriteye sahip bir kişi olduğunda kullanımı yaygındır.


Örnek: My boss bawled me out for being late. (Patronum geç kaldığım için beni fırçaladı.)"

"""Bawl someone out"" it's an informal phrase in English, typically used in the United States, which means to scold, reprimand or tell off someone loudly. Here are five examples with their Turkish translations:

1. ""The coach bawled out his team for their poor performance.""
Translation: ""Antrenör, kötü performansları için takımını azarladı.""

2. ""I was late for work and got bawled out by my boss.""
Translation: ""İşe geç kaldım ve patronum tarafından azarlandım.""

3. ""My mother bawled me out for coming home too late.""
Translation: ""Eve çok geç geldiğim için annem beni azarladı.""

4. ""He got bawled out by the headmaster for disrupting the class.""
Translation: ""Sınıfı bozduğu için müdür tarafından azarlandı.""

5. ""She bawled out her younger brother for messing up her room.""
Translation: ""Odasını dağıttığı için küçük kardeşini azarladı."""

Yorumlar