bawled ne demek?

 """Bawled"" İngilizcede bir fiil olarak kullanılır ve Türkçeye genellikle ""yüksek sesle ağlamak"" ya da ""bağırmak"" şeklinde çevrilir. 


1) İlk anlamı ""yüksek sesle ağlamak""tır. Örneğin, ""The little kid bawled when his toys were taken away."" (Küçük çocuk oyuncağı alındığında yüksek sesle ağladı.) cümlesi verilebilir. 


2) İkinci anlamı ise ""bağırmak""tır. Çoğunlukla birisine emir verme ya da çok sinirli olunduğunda kullanılır.Örneğin, ""The coach bawled at the team after a bad game."" (Antrenör kötü bir maç sonrası takıma bağırdı.) bu kullanıma bir örnektir.


Yani ""bawled"" kelimesi genellikle olumsuz durumları anlatırken yüksek sesli reaksiyonlara işaret eder."

"""Bawled"" kelimesi, genellikle duygusal bir durumda veya sinirden yüksek sesle ağlamak veya bağırmak anlamında kullanılır. Ayrıca güçlü hislerin ifade edilmesi veya birini çağırmak için de kullanabilir. İşte ""bawled"" kelimesi kullanılarak oluşturulmuş 5 örnek İngilizce cümle:

1. He bawled when he saw his low test scores.
(Türkçe: Düşük sınav sonuçlarını gördüğünde bağırdı.)

2. The baby bawled all night, keeping the parents awake.
(Türkçe: Bebek tüm gece ağladı, ebeveynleri uyanık tuttu.)

3. Suddenly, the coach bawled at his players across the field.
(Türkçe: Aniden, koç saha üzerinden oyuncularına bağırdı.)

4. My mom bawled when she saw me in my graduation gown.
(Türkçe: Annem beni mezuniyet cübbesiyle gördüğünde ağladı.)

5. She bawled out in pain when she stubbed her toe on the corner of the bed.
(Türkçe: Ayak parmağını yatağın köşesine çarptığında acı içinde bağırdı.)"

Yorumlar