bay for blood idiom ne demek?

 """Bay for blood"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye ""kan peşinde olmak"" ya da ""intikam peşinde olmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifade genellikle bir kişi veya grup haksız bir duruma uğradığında ve adalet peşinde koşarken yani intikam isteyenler anlamında kullanılır. Kökeni tazıları ya da av köpeklerinin avlarını bulmak için iz sürerken çıkardıkları seslere dayanmaktadır. 


Özellikle politik veya sosyal adaletsizlikleri protesto ederken kullanılır. Örneğin, ""halk, hükümetin yolsuzluk skandalının ardından kan peşinde"" ifadesinde olduğu gibi.


Bu deyim, genellikle olumsuz bir duygu veya durumu anlatır ve genellikle intikam, tatmin veya adaletin yerine getirilmesi talebini ifade eder. Bu, birisini suçlamanın, birisine karşı düşmanca tutum sergilemenin veya birisini ya da bir durumu acımasızca eleştirmenin bir yolu olarak kullanılır."

"""Bay for blood"" bir deyimdir ve genellikle birinin intikam arzusunu veya başkası adına hedeflenmesini ifade eder. İşte ""bay for blood"" deyimini içeren örnek İngilizce cümleler:

1. After the scandal, the public was baying for blood. - Skandalın ardından, halk kan istiyordu.
2. When they saw the damage to their property, they were baying for blood. - Mülklerindeki zararı gördüklerinde, onlar kan istediler.
3. The fans were baying for blood after the team's terrible performance. - Takımın korkunç performansından sonra hayranları kan istiyordu.
4. In the political debate, the candidate's supporters were baying for blood. - Politik tartışmada, adayın destekçileri kan istiyordu.
5. The lawyer was baying for blood in the courtroom. - Avukat mahkeme salonunda kan istiyordu."

Yorumlar