bayberry ne demek?

 """Bayberry"" İngilizcede bir tür bitki olan ve Türkçede ""deniz muşmulası"" veya ""kurt üzümü"" olarak adlandırılan bir bitki türünü ifade eder.


1- Genellikle ornamental bitki veya hedgerows şeklinde kullanılan bu çalı türü, küçük, parlak yeşil yaprakları ve küçük, balmumu kaplı etli meyvesi ile bilinir. Bu çalı türü ilk bahsettiğimiz kullanım şekli anlamında: ""Bahçede deniz muşmulası yetiştirdiği için onun yeşil bir bahçesi vardı."" şeklinde bir cümlede kullanılabilir.


2- İkinci bir kullanım şekli, meyvelerinin kullanımına dayanır. Bu bitkinin meyveleri, bayberry mumları yapmak için kullanılır. Bu durumda ""bayberry"" sadece bitkiyi değil, aynı zamanda bu bitkiden elde edilen balmumu ve bu balmumuyla yapılan mumları da ifade eder. Bu bağlamda: ""Geceyi aydınlatmak için bayberry mumları yaktı."" şeklinde bir cümleye rastlamak mümkündür."

"""Bayberry"" genellikle bir çeşit bitki veya ağaç türünü tanımlar ve sözlükte doğrudan bir Türkçe karşılığı yoktur. Ancak genellikle ""kafur ağacı"" olarak çevrilebilir. Aynı zamanda bayberry, mum yapımında kullanılan bayberry ağaçlarının meyvesi anlamına da gelir. Örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

1. The bayberry tree in our backyard is very old. 
( Arka bahçemizdeki kafur ağacı çok yaşlı.)

2. I love the scent of bayberry candles. 
(Kafur ağacı mumlarının kokusunu seviyorum.)

3. The bayberry fruit is often used in herbal medicine. 
(Kafur ağacı meyvesi genellikle bitkisel ilaçlarda kullanılır.)

4. We will make soap out of bayberry.
(Kafur ağacından sabun yapacağız.)

5. They are looking for bayberry in the forest.
(Ormanda kafur ağacı arıyorlar.)"

Yorumlar