bayed ne demek?

 """Bayed"" İngilizce bir kelime olup Türkçede genellikle ""havlamak"" ya da ""uluma"" olarak çevrilebilir. Konteksi ve kullanımı birçok şekilde varyasyon gösterebilir.


1) ""Bayed"" kelimesi, bir köpeğin havladığı zaman ya da bir kurt gibi uluduğu zaman genellikle kullanılır. Örneğin; ""The dog bayed at the moon"" (Köpek aya havladı/uludu) cümlesinde oldugu gibi. 


2) Diğer bir kullanım şekli ise, genellikle avlanma terimleri arasında yer alır. ""Bayed"" burada, avlak hayvana köşeye sıkıştırılmış olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin; ""The deer was bayed by the hunters"" (Geyik avcılar tarafından köşeye sıkıştırıldı) cümlesinde olduğu gibi.


3) Son olarak ""Bayed"" kelimesi bazen metaforik bir anlamda kullanılır. Bir kişinin zor bir duruma düştüğünü veya köşeye sıkıştığını belirtmek için kullanılabilir. Örneğin; ""He was bayed by his creditors"" (O, alacaklıları tarafından köşeye sıkıştırıldı) cümlesinde olduğu gibi."

"""Bayed"" İngilizce bir kelime olup genellikle köpeklerin belirli bir havlama türünü tanımlar. Aradığınız doğru kelime olabilir mi? Eğer doğruysa, bu kelimeye özgü bazı örnek cümleler:

1. ""The dog bayed at the moon."" (Köpek, aya bağırdı.)
2. ""I could hear the hound bayed in the distance."" (Uzağa köpeğin havlamasını duydum.)
3. ""As the burglar entered the house, the dog bayed loudly."" (Hırsız eve girerken köpek yüksek sesle havladı.)
4. ""The dog bayed in fear when it saw the intruder."" (Köpek, davetsiz misafiri gördüğünde korkuyla havladı.)
5. ""Her dog bayed throughout the night, keeping her awake."" (Köpeği tüm gece havladı, onu uyanık tuttu.)"

Yorumlar