baying ne demek?

 """Baying"" İngilizce bir kelime olup Türkçe'ye ""havlama"" veya ""uluma"" olarak çevrilebilir. Kullanımı ve açıklamaları aşağıda detaylıca verilmiştir.


1) Havlama: Bu kelime, genellikle köpeklerin yüksek, uzun ve derin ses çıkarması anlamında kullanılır. Ancak bu sadece köpeklerle sınırlı değildir, bazı diğer hayvanların da sesi için de kullanılabilir. Örneğin: ""The baying of the neighbor's dog kept me awake all night."" Türkçe'de: ""Komşunun köpeğinin havlaması gece boyunca beni uyanık tuttu.""


2) Uluma: Ayı, tilki gibi daha büyük vahşi hayvanların çıkardığı sesler ""baying"" olarak adlandırılır. Ayrıca, bazen kurtların ağlama seslerini tanımlamak için de kullanılır. Örneğin: ""The baying of wolves in the distance was an ominous sound."" Türkçe'de: ""Uzaktaki kurtların uluması korkutucu bir ses oldu.""


3) Figüratif anlamda: İnsanlar hakkında, genellikle bir grup veya kalabalığın agresif veya öfkeli talepleri veya protestoları için figuratif anlamda kullanılır. Örneğin: ""The fans were baying for the coach's dismissal after the team's loss."" Türkçe'de: ""Takımın mağlubiyetinin ardından taraftarlar, koçun görevden alınmasını talep ediyordu.""


Bu kelimenin tam anlamı, genellikle bağlamdan bağlama değişir ve sözcüğün kullanıldığı cümle veya duruma bağlıdır."

"""Bay"" kelimesi genellikle, öğenin doğa ve özelliklerine göre farklı şekillerde çevrilebilir. İşte ""bay"" kelimesi için çeşitli İngilizce çeviriler ve örnek cümleler:

1. Koy: ""The ship dropped anchor in a small, secluded bay."" (Gem, küçük ve tenha bir koyda demir attı.)
2. Mola: ""I needed a day to rest and take a break from work."" (Dinlenmeye ve işten bir mola vermeye gün gerekiyordu.)
3. Rahat bırakmak: ""I finally paid off my debts and now the bank will leave me be."" (Sonunda borçlarımı ödedim ve artık banka beni rahat bırakacak.)
4. Çaresiz: ""Cornered by his opponents, he was left bay."" (Rakipleri tarafından köşeye sıkıştırılan o, çaresiz bırakıldı.)
5. Havlamak: ""The dog was baying at the moon."" (Köpek, aya havlıyordu.)"

Yorumlar