bayonet ne demek?

 """Bayonet"" İngilizce'de ""süngü"" anlamına gelmektedir.


1. Genellikle savaş zamanlarında, özellikle yakın dövüşlerde kullanılan bir çeşit bıçak veya kısa kılıç olan ""süngü"", genellikle bir tüfek veya silahın ucuna takılarak kullanılır. Bu kullanımı Türkçede ""süngü takmak"" olarak ifade edilir. Örneğin; ""The soldier fixed his bayonet to his rifle."" ifadesi ""Asker tüfeğine süngüsünü taktı."" anlamına gelir.


2. ""Bayonet"" ayrıca, elektrik acil durum çıkışları, otomotiv farları ve fotoğraf makinesi objektifleri gibi bazı bağlantı tiplerini tanımlar. Bu, süngünün şekli ve sabitleme yöntemine benzer. Bu tip bağlantılar genellikle bir çubuğun bir yuvarlak deliğe sokulup döndürülerek kilitlemesi şeklindedir. Türkçede genellikle bu manada ""süngü tipi bağlantı"" şeklinde ifade edilir. Örneğin; ""The light bulb uses a bayonet mount."" ifadesi ""Ampul süngü tipi bağlantı kullanır."" anlamına gelir."

"""Bayonet"" genellikle bir çeşit silah anlamına gelir ve özellikle tüfeklerin ucuna takılan sivri bir çeşit bıçaktan bahseder. İşte bu kelime için 5 farklı örnek cümle:

1. Soldiers fit bayonets to the ends of their rifles when they charge into the enemy lines. (Askerler, düşman hatlarına hücum ettiklerinde tüfeklerinin ucuna süngü takarlar.)

2. It's scary to think that before the modern warfare, some battles were fought with just bayonets and swords. (Modern savaştan önce bazı savaşların sadece süngüler ve kılıçlarla yapıldığını düşünmek korkutucudur.)

3. The museum had an extensive collection of antique guns and bayonets. (Müze, antika silahların ve süngülerin geniş bir koleksiyonuna sahipti.)

4. The soldier was practicing bayonet fighting techniques. (Asker, süngü dövüş tekniklerini pratik yapıyordu.)

5. The bayonet could be attached to his rifle for close combat situations. (Süngüsünü, yakın dövüş durumları için tüfeğine takabilirdi.)"

Yorumlar