bazillionaire ne demek?

 """Bazillionaire"" kelimesi Türkçede doğrudan bir karşılık bulunan bir kelime değildir, fakat anlamını aktarmak gerekirse ""milyarder"" kelimesi yeterli olacaktır. Kelimenin kökeni İngilizcedeki ""billion"" (milyar) kelimesi ile ""-aire"" (zengin) ekinin birleşmesinden oluşmuştur. 


Ancak, çoğunlukla resmi dilde değil, halk arasında, mizahi veya abartılı bir ifade biçimi olarak kullanılır. ""Bazillionaire"" kelimesi genellikle astronomik derecede zengin olan kişileri tanımlamak için kullanılır."

"""Bazillionaire"" kelimesi genellikle resmi bir kelime olmayıp, sıklıkla sohbetlerde kullanılan ve benzersiz derecede zengin anlamına gelen informal bir İngilizce terimdir. Günlük İngilizcede, “multi-billionaire” veya “extremely wealthy individual” ifadeleriyle taşıdığı anlamı daha resmi şekilde ifade edebiliriz. İşte bazı örnek cümleler:

1. Informally (Informal olarak): 
""He won the lottery and became a bazillionaire overnight.""
(Onun piyangoyu kazandı ve bir gecede bazilyoner oldu.)

2. Extremely Wealthy Person (Çok Zengin Kişi):
""Marrying a bazillionaire did not give her the happiness she anticipated.""
(Bir bazilyonerle evlenmek ona beklediği mutluluğu getirmedi.)

3. Multi-Billionaire (Milyarder):
""His successful business made him a bazillionaire before the age of 30.""
(Başarılı işi onu 30 yaşından önce bir bazilyoner yaptı.)

4. Super-Rich Individual (Süper Zengin Kişi):
""Being a bazillionaire, he decided to donate half of his wealth to charity.""
(Bir bazilyoner olark, servetinin yarısını hayır kurumlarına bağışlama kararı aldı.)

5. Tycoon (Taşeron):
""The young entrepreneur strives to be a bazillionaire in the technology industry.""
(Genç girişimci, teknoloji sektöründe bir bazilyoner olmayı hedefliyor.)"

Yorumlar