BC ne demek?

 "BC, İngilizce'de ""Before Christ"" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe'ye ""İsa'dan Önce"" olarak çevrilebilir. 


İngilizce'de genellikle tarih belirtmek için kullanılır. Yani, BC ifadesi genellikle İsa'nın doğumundan önceki yılları anlatan tarihler için kullanılır. Örneğin, ""800 BC"" ifadesi 800 yıl İsa'dan önceye karşılık gelir.


Bu kullanım genellikle modern batı takvim sistemi olan Gregoryen takvimle alakalıdır ve genellikle tarih, arkeoloji, dini metinler ve diğer bilimsel tekstlerde kullanılır. BC genellikle rakamlardan sonra veya tarihi ifadeden hemen sonra gelir. 


Örnek cümle:

""The ancient civilization existed from 1200 BC to 800 BC."" - Eski uygarlık İsa'dan önce 1200'den İsa'dan önce 800'e kadar var oldu."

"""BC"" kelimesinin tam bir İngilizce muadili bulunmamaktadır, zira bu tür kısaltmalar genellikle dilin özgül yapısına ve kültürel bağlamına bağlıdır. Ancak, çeşitli durumlar ve anlamlar göz önüne alındığında, ""BC"" kelimesinin bazı benzer anlamlara karşılık gelebilecek İngilizce ifadeleri örneklerle verebilirim:

1. Before Christ (M.Ö. anlamına gelir): Archaeologists discovered a tool from 3500 BC.
2. British Columbia (Kanada'nın bir eyaleti): I'm planning a trip to Vancouver, British Columbia.
3. Birth control (doğum kontrolü): Birth control is a common method of preventing pregnancy.
4. Because (çünkü): I didn't go to the party because I wasn't feeling well.
5. Business class (iş sınıfı, genellikle uçuşlarda): I upgraded my flight to business class for more comfort.

""BC"" kısaltmasının Türk argosunda belirli bir küfür anlamına geldiğini de belirtmekte fayda vardır, ancak bunun doğrudan bir İngilizce karşılığı olmamaktadır. Argo ya da küfürler, genellikle dilden dile tam anlamıyla çevrilemezler. Bu bakımdan, hangi dilde iletişim kuruyorsak, o dilin kültürel ve dilbilimsel kurallarına saygı göstermek önemlidir."

Yorumlar